Våra
varumärken

Hållbarhet
vårt ansvar

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Bokslutskommunikén för januari – december 2020 publicerades 12 februari 08:00 CET.

Pressmeddelanden

 • oddmolly-q4-2020-featured-image
  12 februari, 2021

  Expansion av fastighetsverksamheten och omställning inom modeverksamheten – positivt resultat för koncernen

  1 oktober – 31 december 2020 De totala intäkterna minskade med 16 procent till 37,1 MSEK (43,9), varav modeverksamheten stod för 28,1 MSEK (43,5) och fastighetsverksamheten för...
 • Odd Molly logo
  2 februari, 2021

  Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark erhåller positivt planbesked för utökade byggrätter samt rekryterar erfaren byggprojektledare

  Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 2 februari 2021   Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Vaggeryd Logistikpark (”Bolaget”) inkluderar ett mycket spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 minuter söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Vaggeryds kommun har efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 nu meddelat Bolaget att de ger ett positivt planbesked för Vaggeryd Logistikpark ABs ansökan om bland annat utökning av reglerad byggrätt till 65 procent av området och höjning av högsta byggnadshöjder, och därmed inleds detaljplanarbete för fastigheten.
 • Odd Molly logo
  26 januari, 2021

  Vice VD och CFO lämnar Odd Molly under 2021

  Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 26 januari 2021   Johanna Palm har informerat bolagets styrelse och VD om att hon önskar lämna sin position som Vice VD och CFO i Odd Molly International AB (”Odd Molly” eller ”bolaget”) för ett nytt uppdrag. Johanna Palm har sex månaders uppsägningstid och kommer att lämna Odd Molly senast under juli 2021. Bolaget har inlett processen med att utse efterträdare.  

Våra
varumärken

Hur vi arbetar
med ansvar

Att arbeta
hos oss

Prenumerera