Våra
kollektioner

Hållbarhet
vårt ansvar

Pressmeddelanden

 • 26 mars, 2019

  Odd Molly gör varumärkessatsning och samarbetar med Aggregate Media via riktade nyemissioner om totalt 5 MSEK

  Odd Molly genomför offensiva marknadssatsningar under 2019 för att stärka varumärkeskännedom och försäljning i såväl egna kanaler som hos återförsäljare. I samband med detta har ett avtal ingåtts med Aggregate Media som medför effektiv exponering i breda kanaler. Styrelsen har beslutat att utnyttja delar av det mandat som bolagsstämman 2018 gav och genomför som led i denna satsning en riktad kvittningsemission och en riktad kontant nyemission om totalt 5 MSEK till Aggregate Media om totalt 500 000 aktier till kursen 10 SEK.
 • 14 februari, 2019

  Tungt år bakom oss – tydlig plan framåt

  1 oktober– 31 december 2018. Den totala nettoomsättningen minskade med 27 procent till 65,7 MSEK (89,6). Bruttovinstmarginalen ökade till 52,4 procent (51,6).
 • 11 februari, 2019

  Inbjudan till investerarpresentation

  Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Jennie Högstedt Björk, CEO, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera bokslutskommunikén för 2018 samt ge möjlighet att ställa frågor.

Vårt
varumärke

Hur vi arbetar
med ansvar

Att arbeta
hos oss

Prenumerera

who can resist this pattern #oddmolly
Everyday dresses #oddmolly
Longing for dress-weather #oddmolly
Flowery print #oddmolly
This fresh blue color is everything #oddmolly
The Perfect pair of sandals #oddmolly
Ready to stroll #oddmolly
climb that wall #oddmolly
Perfect mix #oddmolly
Always match with stylish shoes #oddmolly