Våra
kollektioner

Hållbarhet
vårt ansvar

Pressmeddelanden

 • 3 november, 2017

  Valberedning inför Odd Molly International ABs årsstämma 2018

  Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2017 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman. Aktieägarnas storlek baseras på Euroclear Sweden ABs förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.
 • Odd-Molly-Q3-2017
  24 oktober, 2017

  Satsning och anpassning för framtiden – engångskostnader belastar resultatet

  Den totala nettoomsättningen uppgick till 134,5 MSEK (137,6), en minskning med 2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,0 procent (53,8).
 • 23 oktober, 2017

  Odd Molly i samarbete med We aRe SpinDye®

  Odd Molly är det första modevarumärket som samarbetar med företaget We aRe SpinDye® – ett företag som erbjuder hållbara infärgningstekniker för syntetiska material i klädindustrin.

Vårt
varumärke

Hur vi arbetar
med ansvar

Att arbeta
hos oss

Prenumerera