5 skäl att investera i Odd Molly

1. Starka varumärken

2. Digital affärsmodell

3. Närvaro i hela värdekedjan med starkt hållbarhetsfokus

4. Stabilt kassaflöde från attraktivt fastighetssegment

5. Tydlig tillväxtambition