5 skäl att investera i Odd Molly

Framgångsrik resa – från kläder till livsstilskoncept

Med resan från endast kläder till ett fullständigt koncept bakom oss, är Odd Molly nu ett livsstilskoncept med breddat erbjudande och distribution. Kollektionerna är uppdelade i flera ”drops” för att säkerställa att Odd Molly levererar rätt plagg vid rätt tidpunkt, med ett stadigt nyhetsflöde för att öka försäljningen under säsong.

Omnikanal-erbjudande

Odd Molly har ett omnikanal-erbjudande med försäljning segmenterad till både konsument (Retail) och återförsäljare (Wholesale), och med ett ökat fokus på egna kanaler för att driva lönsamhet. Utöver fysiska butiker inom segmentet Retail driver Odd Molly sin egen webbutik på över 30 marknader.

Skalbart butikskoncept

Odd Molly har utvecklat ett varumärkesbaserat butikskoncept som sticker ut samtidigt som det är extremt skalbart. Konceptet är lätt att etablera och anpassa beroende på storlek, plats och efterfrågan.

Flexibel affärsmodell

Odd Molly har en skräddarsydd modell per marknad för internationell tillväxt. På nyckelmarknader har Odd Molly egen försäljningsorganisation och på strategiskt viktiga marknader arbetar bolaget genom agenter. På utvalda marknader där det finns möjlighet att etablera hela Odd Mollykonceptet inklusive butiker, arbetar Odd Molly med partners.

Solid plattform

Odd Mollys kollektioner har ett tydligt designuttryck. Bolagets starka kultur, som delas med externa partners och vänner, har sedan starten 2002 bidragit till att driva verksamheten framåt. Kombinationen av en kundfokuserad expansionsstrategi och en flexibel affärsmodell är dessutom en styrka som möjliggör tillväxt i den föränderliga konsumentvarusektorn.