Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 24 maj 2019. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Namn Innehav Innehav %
M2 Capital Management AB 1 684 744 18,89%
KATTVIK FINANCIAL SERVICES AB 1 428 577 16,02%
A.T.V HOLDING AKTIEBOLAG 851 811 9,55%
NEW MOON FÖRVALTNING AB 821 581 9,21%
AGGREGATE MEDIA FUND IX KOMMANDITBO 500 000 5,61%
Rite Ventures 360 000 4,04%
Oedling Systems AB* 266 000 2,98%
BENGTSSON, BJÖRN 253 140 2,84%
OLSON, JAN-OLOF 197 476 2,21%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 145 259 1,63%
Totalt 10 största aktieägare 6 508 588 72,97%
Övriga 2 410 474 27,03%
Totalt 8 919 062 100%
     
*Innehav per 2019-05-24