Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 31 januari 2020. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Namn Innehav Innehav %
Ilija Batljan direkt eller via bolag 17 175 867 45,48%
M2 Capital Management AB 4 589 248 12,15%
Kattvik Financial Services AB 2 682 979 7,10%
A.T.V Holding Aktiebolag 2 294 995 6,08%
Elin och Jakob Ryer direkt och via bolag 2 256 611 5,97%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 205 186 3,19%
Aggregate Media F 833 332 2,21%
Swedbank Försäkring 478 918 1,27%
Jan-Olof Olson 329 126 0,87%
Rite Ventures 310 000 0,82%
Totalt 10 största aktieägare 32 156 262 84%
Övriga 5 612 720 15%
Totalt 37 768 982 100%