Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 31 januari 2019. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Namn Innehav Innehav %
M2 Capital Management AB 1 684 744 20,01%
Kattvik Financial Services AB 1 428 577 16,97%
ATV Holding AB 851 811 10,12%
New Moon Förvaltning AB 842 471 10,01%
Rite Ventures 360 000 4,28%
Oedling Systems AB 266 000 3,16%
BENGTSSON, BJÖRN 253 140 3,01%
OLSON, JAN-OLOF 187 476 2,23%
AMF AKTIEFOND SMABOLAG 167 933 1,99%
MALMQVIST, MARTIN 98 985 1,18%
Totalt 10 största aktieägare 6 141 137 77,39
Övriga 2 278 196 22,61
Totalt 8 419 333 100,00