Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 31 oktober 2017. Innehavet uppdateras månadsvis.

Namn Innehav Innehav %
M2 Capital Management AB 1 187 486 20,64
Kattvik Financial Services AB 1 063 933 18,50
ATV Holding AB 616 359 10,72
New Moon Förvaltning AB 614 173 10,68
Swedbank Försäkring 216 032 3,76
AMF Aktiefond Småbolag 148 150 2,58
Olson, Jan-Olof 116 607 2,03
Placeringsfond Småbolagsfond, Norden 97 724 1,70
BPSS LUX/PARVEST 88 000 1,53
Grandeur Peak International 72 938 1,27
Totalt 10 största aktieägare 4 255 912 73,41
Övriga 1 496 088 26,59
Totalt 5 752 000 100,00