Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 31 mars 2021. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Ägare Antal aktier Innehav %
Ilija Batljan direkt eller via bolag 20 038 511 27,3
M2 Capital Management AB 7 617 793 10,4
Phoenix Insurance Ltd. 6 807 498 9,3
Stefan Hansson direkt eller via bolag 4 504 275 6,1
Trenäs Förvalting AB 3 865 828 5,3
Kattvik Financial Services AB 3 179 696 4,3
A.T.V. Holding AB 2 757 077 3,8
Rolf och Annika Alexander direkt och via bolag 2 575 908 3,5
Elin och Jakob Ryer direkt och via bolag 2 002 000 2,7
Fiskaregården 1 573 203 2,1
Totalt 10 största aktieägare 54 921 789 76,4
Övriga 16 971 578 23,1
Total 73 330 867 100,0
Källa: Euroclear och aktieägarna själva