Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 30 september 2019. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Namn Innehav Innehav %
M2 CAPITAL MANAGEMENT AB 2 811 470 19%
KATTVIK FINANCIAL SERVICES AB 2 380 961 16%
A.T.V HOLDING AKTIEBOLAG 1 469 685 10%
AGGREGATE MEDIA FUND IX KOMMANDITBO 833 332 6%
NEW MOON FÖRVALTNING AB MOON FÖRVALT 684 352 5%
BENGTSSON, BJÖRN 500 000 3%
Rite Ventures 360 000 2%
OLSON, JAN-OLOF 329 126 2%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 324 775 2%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 312 939 2%
Totalt 10 största aktieägare 10 006 640 67%
Övriga 4 858 915 33%
Totalt 14 865 555 100%