Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 30 september 2020. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Namn Innehav Innehav %
Ilija Batljan direkt och via bolag 17 175 867 45,5%
M2 Capital Management AB 4 589 248 12,2%
Kattvik Financial Services AB 2 725 455 7,2%
A.T.V Holding Aktiebolag 2 337 495 6,2%
Elin och Jakob Ryer direkt och via bolag 1 802 000 4,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 040 755 2,8%
Norrlandspojkarna Aktiebolag 390 000 1,0%
Ianni Bellis direkt och via bolag 378 000 1,0%
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index 195 741 0,5%
Futur Pension 163 195 0,4%
Totalt 10 största aktieägare 30 797 756 81,5%
Övriga 6 971 226 18,5%
Totalt 37 768 982 100,0%