Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 31 januari 2021. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Ägare Antal aktier Innehav %
Ilija Batljan direkt eller via bolag 20 038 511 27,9
M2 Capital Management AB 7 617 793 10,6
Phoenix Insurance Ltd. 6 807 498 9,5
HanssonGruppen Förvaltning AB 4 504 275 6,3
Trenäs Förvalting AB 3 865 828 5,4
Kattvik Financial Services AB 3 179 696 4,4
A.T.V. Holding AB 2 757 077 3,8
Rolf och Annika Alexander direkt och via bolag 2 575 408 3,6
Elin och Jakob Ryer direkt och via bolag 2 000 000 2,8
Fiskaregården Förvaltning AB 1 573 203 2,2
Totalt 10 största aktieägare 54 919 289 76,4
Övriga 16 974 078 23,6
Total 71 893 367 100,0
Källa: Euroclear och aktieägarna själva