Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 30 june 2018. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Namn Innehav Innehav %
M2 Capital Management AB 1 684 744 20,01%
Kattvik Financial Services 1 428 577 16,97%
A.T.V Holding AB 851 811 10,12%
New Moon Förvaltning AB 842 471 10,01%
Rite Ventures 360 000 4,28%
Oedling Systems AB 266 000 3,16%
Björn Bengtsson 253 140 3,01%
AMF Aktiefond Småbolag 197 533 2,35%
Jan-Olof Olson 187 476 2,23%
Michael Löfman 177 557 2,11%
Totalt 10 största aktieägare 6 249 309 74,23%
Övriga 2 170 024 25,77%
Totalt 8 419 333 100,00%