Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 31 mars 2020. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Namn Innehav Innehav %
Ilija Batljan direkt eller via bolag 17 175 867 45,5%
M2 Capital Management AB 4 589 248 12,2%
Kattvik Financial Services AB 2 725 455 7,2%
A.T.V Holding Aktiebolag 2 337 495 6,2%
Elin och Jakob Ryer direkt och via bolag 2 299 114 6,1%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 956 741 2,5%
Aggregate Media F 833 332 2,2%
Swedbank Försäkring 455 985 1,2%
Jan-Olof Olson 329 126 0,9%
Rite Ventures 310 000 0,8%
Totalt 10 största aktieägare 32 012 363 84,8%
Övriga 5 756 619 15,2%
Totalt 37 768 982 100,0%