Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 31 mars 2017. Innehavet uppdateras månadsvis.

Namn Innehav Innehav %
M2 Capital Management AB 1 187 486 20,64
Kattvik Financial Services AB 1 063 933 18,50
ATV Holding AB 664 471 11,55
New Moon Förvaltning AB 614 173 10,68
AMF Aktiefond Småbolag 148 150 2,58
Swedbank Försäkring 142 743 2,48
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 127 440 2,22
Olson, Jan-Olof 116 607 2,03
JPMEL – Stockholm Branch 100 000 1,74
Placeringsfond Småbolagsfond, Norden 98 368 1,71
Totalt 10 största aktieägare 4 263 371 74,13
Övriga 1 488 629 25,87
Totalt 5 752 000 100,00