Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 30 juni 2021. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Ägare Antal aktier Innehav %
Ilija Batljan direkt eller via bolag 20 038 511 26,1
M2 Capital Management AB 7 817 793 10,2
Phoenix Insurance Ltd. 6 807 498 8,9
Stefan Hansson direkt och via bolag 4 791 295 6,3
Trenäs Förvalting AB 3 865 828 5,0
Kattvik Financial Services AB 3 179 696 4,1
A.T.V. Holding AB 2 757 077 3,6
Avere Fastigheter Holding AB 2 442 000 3,2
Rolf och Annika Alexander direkt och via bolag 2 393 522 3,1
Nirvana Invest AB 2 106 000 2,7
Totalt 10 största aktieägare 56 199 220 73,3
Övriga 20 458 382 26,7
Total 76 657 602 100,0
Källa: Euroclear och aktieägarna själva