Årsstämma 2019

Årsstämma i Odd Molly International AB kommer att hållas den 7 maj 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag och synpunkter till Odd Mollys valberedning kan vända sig till valberedningen skriftligen till följande adress senast den 19 mars 2019:

ODD MOLLY INTERNATIONAL AB
Att. Valberedningen
Kornhamnstorg 6
111 27 Stockholm