Att arbeta hos oss

På Odd Molly finns funktioner från design och inköp till försäljning, ekonomi, logistik och marknadsföring samt butik. Odd Molly har en stark företagskultur och tydliga värderingar.

Det är lika viktigt att arbeta strukturerat mot satta mål som att känna att det är roligt att gå till jobbet, att få växa och utvecklas inom företaget. Molly och hennes driv inspirerar även i den dagliga verksamheten.