Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009

Stockholm den 19 februari 2010Fortsatt försäljningsökning med god lönsamhet

1 januari – 31 december 2009

• Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 329,8 MSEK (267,7)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (58,4)

• Rörelseresultatet uppgick till 59,2 MSEK (67,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 17,9 procent (25,2)

• Resultat efter skatt uppgick till 43,0 MSEK (49,8). Nettomarginalen uppgick till 13,1 procent (18,6)

• Resultat per aktie uppgick till 7,48 SEK (8,66)

• Odd Molly beslutar om öppning av egna butiker i Los Angeles och Köpenhamn under våren 2010

• Beslut om Odd Mollys nya herrsatsning post fire dew tas. Kollektionen lanseras till externa återförsäljare i åtta länder under hösten 2010

1 oktober – 31 december 2009
• Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 53,5 MSEK (43,2)

• Bruttovinstmarginalen var 53,1 procent (61,2)

• Rörelseresultatet uppgick till 5,0 MSEK (9,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9,4 procent (22,2)

• Resultat efter skatt uppgick till 2,7 MSEK (7,8)

• Resultat per aktie var 0,47 SEK (1,35)

• Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 3,50 SEK (3,00) per aktie, vilket motsvarar 46,7 (34,7) procent av årets resultat efter skatt

• I oktober rapporterade Odd Molly ett ordervärde för vår/sommar 2010 på 180 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med ordervärdet för motsvarande kollektioner 2009

• Styrelsen för Odd Molly har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under 2010

VD kommenterar utvecklingen

Fortsatt god utveckling och starkt resultat tack vare offensiva satsningar och god kostnadskontroll

2009 blev ett riktigt bra år, med tanke på ett antal tuffa externa förutsättningar i kombination med Odd Mollys offensiva investeringar för framtiden. Första egna butiken öppnade i februari och för första gången sedan Odd Molly grundades annonserade bolaget i modepress – med supermodellen Helena Christensen. Det fjärde kvartalet utvecklades i linje med förväntan, vilket innebär att vi stängde året med en omsättningsökning på 23 procent till cirka 330 MSEK och med en rörelsemarginal på knappt 18 procent. Under fjärde kvartalet 2009 hade vi övriga rörelseintäkter om 1,1 MSEK jämfört med 4,1 MSEK (som i huvudsak bestod av ett positivt valutakursnetto) motsvarande kvartal 2008. Vi hade gärna sett en högre bruttomarginal, men kan konstatera att den var lägre än föregående år, främst till följd av påverkande valutaeffekter. Odd Molly bibehåller en mycket stark finansiell ställning.

Under det fjärde kvartalet fattade vi beslut om att öppna vår tredje Odd Molly-butik – denna gång i Köpenhamn. Även den danska butiken ska drivas i egen regi och kommer att ligga på Sværtegade i Köpenhamn. Öppningen är planerad till första kvartalet 2010. Då öppnar också vår butik på Robertson Boulevard i Los Angeles, där arbetet med att färdigställa butiken för invigning pågår för fullt.

Ordervärdet för vår/sommar-kollektionerna 2010 presenterades i oktober och uppgick till drygt 180 MSEK, jämfört med ett ordervärde på knappt 145 MSEK för motsvarande kollektioner föregående år, vilket är en ökning med cirka 25 procent.

Odd Molly ser kontinuerligt över hur varumärket är representerat runt om i världen. Vi har gjort förstärkningar i USA genom att skapa en mer säljorienterad organisation, kontrakterat en ny agentur samt en ny PR-byrå med stor erfarenhet inom modesektorn på både väst- och östkusten. Odd Molly har också en ny agent i Grekland och nya distributörer i Kina, Nordafrika och Mellanöstern.

Visningen av höst/vinter-kollektionerna 2010 avslutades nyligen och orderläggningen har påbörjats. Det är för tidigt att säga något om utvecklingen, men jag upplever inga markanta avvikelser från våra förväntningar. För första gången visades vår nya herrkollektion ”post fire dew” upp för säljagenter från åtta länder och orderläggning pågår. Det har varit en bra start för ett helt nytt varumärke.

Just nu pågår alltså säljarbete och mässvisningar med de kommande höst- och vinterkollektionerna för både dam och herr samt våra licensierade produkter. Samtidigt arbetar vi med förberedelser för det listbyte som väntas ske under 2010. Som ett led i det arbetet går vi över till redovisning enligt IFRS. Denna rapport är i enlighet med de nya redovisningsprinciperna och i vårt fall innebär det framförallt att effekterna från terminssäkring av valutor hanteras annorlunda jämfört med tidigare.

Under 2010 ska vi fortsätta utveckla vår kreativitet i produkter och marknadsföring, vidareutveckla strategier för tillväxt samt bedriva ett strukturerat arbete för att säkerställa genomgående hög kvalitet och kontinuerlig effektivisering.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad filOm Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Molly-produkter såldes 2009 genom cirka 1450 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 42 länder runt om i världen. Odd Molly har 40 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles samt i den egna butiken i Stockholm. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2010 klockan 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press/media”.
Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.