Finansiella rapporter

  Rapport Presentation Finansiell data Övrigt
4 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018
28 mars, 2018 Årsredovisning 2017
16 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017
24 oktober, 2017 Delårsrapport Q3 2017
16 augusti, 2017 Delårsrapport Q2 2017
11 maj, 2017 Delårsrapport Q1 2017