Hållbarhetsrapporter

Odd Mollys hela idé bygger på att verka hållbart – gärna i samverkan med andra i branschen och med externa parter. Ambitionen är att fortlöpande ta steg för att förbättra ansvarsarbetet ytterligare. 

  Rapport
16 April 2021 Hållbarhetsrapport 2020
16 April 2020 Hållbarhetsrapport 2019