Sustainability-Header

Hur arbetar vi med ansvar

Odd Mollys ansvar innefattar god etik, socialt ansvarstagande och miljötänkande. De etiska och miljömässiga riktlinjerna gäller alla som arbetar med Odd Molly – de egna medarbetarna, leverantörer, underleverantörer och andra samarbetspartner. Miljöpåverkan ska minimeras i största möjliga mån i alla led av bolagets värdekedja. Odd Molly ska vara ett sunt företag och en god förebild där ansvarstagande är en del av företagskulturen. Odd Mollys kläder är av hög kvalitet som tål att användas år efter år, och efterfrågas även i stor utsträckning på andrahandsmarknaden.

Odd Molly arbetar konsekvent utifrån företagets etiska och miljömässiga riktlinjer med syftet att inte endast minimera uppkomsten av affärsrisker, som i förlängningen kan påverka såväl varumärke som företagets anseende, utan även ta ansvar för att använda resurser på ett hållbart sätt.

Bolaget har riktlinjer för sina leverantörer och följer Fair Wear Foundations uppförandekod, ”Code of Labour Practice”, som bland annat syftar till att säkerställa att produktionen sker under goda arbetsförhållanden och baseras på ILO-konventioner samt FNs barnkonvention.