Sustainability-Header

Hur vi arbetar med ansvar

Odd Molly arbetar konsekvent utifrån företagets etiska och miljö- mässiga riktlinjer med syftet att inte endast minimera uppkomsten av affärsrisker, som i förlängningen kan påverka såväl varumärke som företagets anseende, utan även ta ansvar för att använda resurser på ett hållbart sätt.

Bolaget har riktlinjer för sina leverantörer och följer Fair Wear Foundations uppförandekod, ”Code of Labour Practice”, som bland annat syftar till att säkerställa att produktionen sker under goda arbetsförhållanden och baseras på ILO-konventioner samt FNs barnkonvention.