Corporate-Governance-Header

Incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma den 24 februari 2016 beslutades om ett nytt optionsprogram i anslutning till att ett tidigare incitamentsprogram riktat till VD och vice VD förföll.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner i Odd Molly Sverige AB. Optionsprogrammet innebar att 300 000 teckningsoptioner tillkom Odd Molly Sverige för vidare överlåtelse till VD och vice VD.