Corporate-Governance-Header

Incitamentsprogram

Inom Odd Molly fanns vid 2018 slut ett utestående incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner i Odd Molly Sverige AB.

Optionsprogrammet fastställdes vid en extra bolagsstämma den 24 februari 2016 där stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner i Odd Molly Sverige AB. Optionsprogrammet innebar att 300 000 teckningsoptioner tillkom Odd Molly Sverige för vidare överlåtelse till dåvarande VD och vVD.