Ledningen

Ledningens aktieinnehav i Odd Molly AB anges per den 30 september 2020. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Jennie Högstedt Björk
Jennie Högstedt Björk
VD sedan 2018, i bolaget som sortimentschef och vice VD sedan 2011

Född: 1975
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
Bakgrund: Har tidigare arbetat på H&M och har bakgrund som business controller, sektionschef, divisionschef samt som onlineansvarig på inköp.
Innehav: 17 766 aktier samt via närstående 42 779 aktier

PHILIP LÖFGREN
PHILIP LÖFGREN
CFO, sedan 2021.

Född: 1990
Utbildning: Kandidat Företagsekonomi, Stockholms universitet.
Bakgrund: Tidigare CFO på Estancia Logistik och har arbetat med ekonomisk förvaltning av fastighetsbolag inom industrisegmentet sedan 2014. Lång erfarenhet av fastighetsekonomi och transaktion.
Innehav: 750 000 aktier (privat samt via bolag)

Tobias Lövstedt
Tobias Lövstedt
COO sedan 2021, i bolaget som Finansieringsansvarig sedan 2020.

Född: 1989
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet och kandidatexamen i Fastighet och Finans från KTH.
Bakgrund: Tidigare arbetat på bland annat Jernhusen samt Samhällsbyggnadsbolaget och har lång och gedigen erfarenhet från att jobba med fastighetsutveckling och finansiering.
Innehav: 157 000 aktier