Nyckeltal per aktie

2018 2017 2016 2015 2014 2013
Eget kapital per aktie, SEK 10,63 15,82 18,38 16,19 15,62 14,43
Resultat per aktie, SEK -7,52 -1,09 3,08 1,7 0,71 –3,38
Utdelning per aktie, SEK 0 0 1,0 1,5 1 0
Utestående antal aktier på balansdagen, ’000 8 419 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752