Nyckeltal per aktie

2017 2016 2015 2014 2013 2012
Eget kapital per aktie, SEK 15,82 18,38 16,19 15,62 14,43 19,22
Resultat per aktie, SEK -1,09 3,08 1,7 0,71 –3,38 0,52
Utdelning per aktie, SEK 0 1,0 1,5 1 0 1,5
Utestående antal aktier på balansdagen, ’000 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752