Nycketal per aktie

  2016 2015 2014 2013 2012
Eget kapital per aktie, SEK 18,38 16,19 15,62 14,43 19,22
Resultat per aktie, SEK 3,08 1,70 0,71 –3,38 0,52
Utdelning per aktie, SEK 1,00* 1,50 1,00 0,00 1,5
Utestående antal aktier på balansdagen, ’000 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752