Odd Molly i siffror

  Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
Total nettoomsättning, MSEK 134,5 89,6 105,5 76,3 99,5 65,7
Bruttovinstmarginal, % 53,0 51,6 54,1 57,6 51,0 52,4
Rörelseresultat, MSEK 6,6 -11,1 -6,7 -11,9 -19,3 -22,6
Rörelsemarginal, % 4,9 -12,4 -6,3 -15,6 -19,4 -34,5
Resultat efter skatt, MSEK 4,9 -9,2 -6,7 -10,3 -15,7 -20,7
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,85 -1,60 -1,17 -1,78 -1,87 -2,46
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,85 -1,60 -1,17 -1,78 -1,87 -2,46
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 810 623 8 419 333 8 419 333
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 810 623 8 419 333 8 419 333
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -28,5 13,7 -7,9 7,3 -20,6 -9,4