Odd Molly i siffror

  Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Total nettoomsättning, MSEK 43,9 67,0 37,7 59,2 37,1 73,2
Bruttovinstmarginal, % 33,4 52,3 62,2 48,3 61,8 59,7
Rörelseresultat, MSEK -26,9 -5,9 -9,3 -4,4 -19,1 3,0
Rörelsemarginal, % -61,2 -8,9 -24,5 -7,5 -51,4 4,1
Resultat efter skatt, MSEK -28,5 -7,3 -11,2 7,1 13,3 -0,3
Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,92 -0,20 -0,30 0,18 0,23 0,00
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,92 -0,20 -0,30 0,18 0,23 0,00
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 14 865 555 36 258 866 37 768 982 40 413 177 57 607 662 72 252 742
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 14 865 555 36 258 866 37 768 982 40 413 177 57 607 662 72 252 742
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -7,8 -4,9 11,0 -0,3 -64,5 -16,9