Odd Molly i siffror

  Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
Total nettoomsättning, MSEK 89,6 105,5 76,3 99,5 65,7 86,2
Bruttovinstmarginal, % 51,6 54,1 57,6 51,0 52,4 49,3
Rörelseresultat, MSEK -11,1 -6,7 -11,9 -19,3 -22,6 -17,6
Rörelsemarginal, % -12,4 -6,3 -15,6 -19,4 -34,5 -20,5
Resultat efter skatt, MSEK -9,2 -6,7 -10,3 -15,7 -20,7 -19,2
Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,60 -1,17 -1,78 -1,87 -2,46 -2,27
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,60 -1,17 -1,78 -1,87 -2,46 -2,27
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 5 752 000 5 752 000 5 810 623 8 419 333 8 419 333 8 419 333
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 5 752 000 5 752 000 5 810 623 8 419 333 8 419 333 8 419 333
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 13,7 -7,9 7,3 -20,6 -9,4 -6,2