Odd Molly i siffror

  Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
Total nettoomsättning, MSEK 137,6 86,5 126,1 82,0 134,5 89,6
Bruttovinstmarginal, % 53,8 60,0 54,0 57,6 53,0 51,6
Rörelseresultat, MSEK 18,8 -0,3 7,5 -7,5 6,6 -11,1
Rörelsemarginal, % 13,7 -0,3 6,0 -9,2 4,9 -12,4
Resultat efter skatt, MSEK 14,0 0,8 4,7 -6,6 4,9 -9,2
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,43 0,14 0,81 -1,15 0,85 -1,60
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,43 0,14 0,77 -1,15 0,85 -1,60
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 5 752 000 5 752 000 6 052 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -4,1 2,7 -2,4 16,7 -28,5 13,7