Odd Molly i siffror

  Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018
Total nettoomsättning, MSEK 82,0 134,5 89,6 105,5 76,3 99,5
Bruttovinstmarginal, % 57,6 53,0 51,6 54,1 57,6 51,0
Rörelseresultat, MSEK -7,5 6,6 -11,1 -6,7 -11,9 -19,3
Rörelsemarginal, % -9,2 4,9 -12,4 -6,3 -15,6 -19,4
Resultat efter skatt, MSEK -6,6 4,9 -9,2 -6,7 -10,3 -15,7
Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,15 0,85 -1,60 -1,17 -1,78 -1,87
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,15 0,85 -1,60 -1,17 -1,78 -1,87
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 810 623 8 419 333
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 810 623 8 419 333
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 16,7 -28,5 13,7 -7,9 7,3 -20,6