Odd Molly i siffror

  Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Total nettoomsättning, MSEK 76,6 43,9 67,0 37,7 59,2 37,1
Bruttovinstmarginal, % 47,6 33,4 52,3 62,2 48,3 61,8
Rörelseresultat, MSEK -9,3 -26,9 -5,9 -9,3 -4,4 -19,1
Rörelsemarginal, % -12,1 -61,2 -8,9 -24,5 -7,5 -51,4
Resultat efter skatt, MSEK -9,0 -28,5 -7,3 -11,2 7,1 13,3
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,61 -1,92 -0,20 -0,30 0,18 0,23
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,61 -1,92 -0,20 -0,30 0,18 0,23
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 14 865 555 14 865 555 36 258 866 37 768 982 40 413 177 57 607 662
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 14 865 555 14 865 555 36 258 866 37 768 982 40 413 177 57 607 662
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -1,9 -7,8 -4,9 11,0 -0,3 -64,5