Odd Molly i siffror

  Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
Total nettoomsättning, MSEK 126,1 82,0 134,5 89,6 105,5 76,3
Bruttovinstmarginal, % 54,0 57,6 53,0 51,6 54,1 57,6
Rörelseresultat, MSEK 7,5 -7,5 6,6 -11,1 -6,7 -11,9
Rörelsemarginal, % 6,0 -9,2 4,9 -12,4 -6,3 -15,6
Resultat efter skatt, MSEK 4,7 -6,6 4,9 -9,2 -6,7 -10,3
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,81 -1,15 0,85 -1,60 -1,17 -1,78
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,77 -1,15 0,85 -1,60 -1,17 -1,78
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 810 623
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 6 052 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 810 623
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -2,4 16,7 -28,5 13,7 -7,9 7,3