Odd Molly i siffror

  Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
Total nettoomsättning, MSEK 76,3 99,5 65,7 86,2 62,7 76,6
Bruttovinstmarginal, % 57,6 51,0 52,4 49,3 50,6 47,6
Rörelseresultat, MSEK -11,9 -19,3 -22,6 -17,6 -17,9 -9,3
Rörelsemarginal, % -15,6 -19,4 -34,5 -20,5 -28,5 -12,1
Resultat efter skatt, MSEK -10,3 -15,7 -20,7 -19,2 -19,2 -9,0
Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,78 -1,87 -2,46 -2,27 -2,12 -0,61
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,78 -1,87 -2,46 -2,27 -2,12 -0,61
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 5 810 623 8 419 333 8 419 333 8 419 333 9 054 923 14 865 555
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 5 810 623 8 419 333 8 419 333 8 419 333 9 054 923 14 865 555
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 7,3 -20,6 -9,4 -6,2 4,0 -1,9