Odd Molly i siffror

  Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017
Total nettoomsättning, MSEK 117,7 81,4 137,6 86,5 126,1 82,0
Bruttovinstmarginal, % 54,2 56 53,8 60,0 54,0 57,6
Rörelseresultat, MSEK 8,5 -2,5 18,8 -0,3 7,5 -7,5
Rörelsemarginal, % 7,2 -3,1 13,7 -0,3 6,0 -9,2
Resultat efter skatt, MSEK 5,9 -2,9 14,0 0,8 4,7 -6,6
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,02 -0,51 2,43 0,14 0,81 -1,15
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,02 -0,51 2,43 0,14 0,77 -1,15
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 6 052 000 5 752 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -8,8 16,8 -4,1 2,7 -2,4 16,7