Odd Molly i siffror

  Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
Total nettoomsättning, MSEK 86,2 62,7 76,6 43,9 67,0 37,7
Bruttovinstmarginal, % 49,3 50,6 47,6 33,4 52,3 62,2
Rörelseresultat, MSEK -17,6 -17,9 -9,3 -26,9 -5,9 -9,3
Rörelsemarginal, % -20,5 -28,5 -12,1 -61,2 -8,9 -24,5
Resultat efter skatt, MSEK -19,2 -19,2 -9,0 -28,5 -7,3 -11,2
Resultat per aktie före utspädning, SEK -2,27 -2,12 -0,61 -1,92 -0,20 -0,30
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -2,27 -2,12 -0,61 -1,92 -0,20 -0,30
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 8 419 333 9 054 923 14 865 555 14 865 555 36 258 866 37 768 982
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 8 419 333 9 054 923 14 865 555 14 865 555 36 258 866 37 768 982
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -6,2 4,0 -1,9 -7,8 -4,9 11,0