Odd Molly i siffror

  Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Total nettoomsättning, MSEK 65,7 86,2 62,7 76,6 43,9 67,0
Bruttovinstmarginal, % 52,4 49,3 50,6 47,6 33,4 52,3
Rörelseresultat, MSEK -22,6 -17,6 -17,9 -9,3 -26,9 -5,9
Rörelsemarginal, % -34,5 -20,5 -28,5 -12,1 -61,2 -8,9
Resultat efter skatt, MSEK -20,7 -19,2 -19,2 -9,0 -28,5 -7,3
Resultat per aktie före utspädning, SEK -2,46 -2,27 -2,12 -0,61 -1,92 -0,20
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -2,46 -2,27 -2,12 -0,61 -1,92 -0,20
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 8 419 333 8 419 333 9 054 923 14 865 555 14 865 555 36 258 866
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 8 419 333 8 419 333 9 054 923 14 865 555 14 865 555 36 258 866
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -9,4 -6,2 4,0 -1,9 -7,8 -4,9