Odd Molly i siffror

  Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020
Total nettoomsättning, MSEK 62,7 76,6 43,9 67,0 37,7 59,2
Bruttovinstmarginal, % 50,6 47,6 33,4 52,3 62,2 48,3
Rörelseresultat, MSEK -17,9 -9,3 -26,9 -5,9 -9,3 13,7
Rörelsemarginal, % -28,5 -12,1 -61,2 -8,9 -24,5 23,2
Resultat efter skatt, MSEK -19,2 -9,0 -28,5 -7,3 -11,2 7,1
Resultat per aktie före utspädning, SEK -2,12 -0,61 -1,92 -0,20 -0,30 0,18
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -2,12 -0,61 -1,92 -0,20 -0,30 0,18
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 9 054 923 14 865 555 14 865 555 36 258 866 37 768 982 40 413 177
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 9 054 923 14 865 555 14 865 555 36 258 866 37 768 982 40 413 177
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 4,0 -1,9 -7,8 -4,9 11,0 -0,3