Odd Molly i siffror

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoomsättning, MSEK 228,7 295,0 345,3 423,2 432,1 346,9
Bruttovinstmarginal, % 54,5 54,1 55,6 55,6 53,9 53,7
Rörelseresultat, MSEK -24,1 5,5 12,5 24,5 -4,5 -60,6
Rörelsemarginal, % -10,6 1,9 3,6 5,8 -1,0 -17,5
Resultat efter skatt, MSEK -19,4 4,1 9,8 17,7 -6,3 -53,5
Resultat per aktie före utspädning, SEK -3,38 0,71 1,7 3,08 -1,09 -7,52
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -3,38 0,71 1,7 3,08 -1,09 -7,52
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 7 111 244
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 5 752 000 5 761 677 5 752 000 5 752 000 5 752 000 7 111 244
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -15,1 3,6 -9,3 6,4 -0,5 -30,6