Odd Molly i siffror

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoomsättning, MSEK 295,0 345,3 423,2 432,1 346,9 269,4
Bruttovinstmarginal, % 54,1 55,6 55,6 53,9 53,7 46,5
Rörelseresultat, MSEK 5,5 12,5 24,5 -4,5 -60,6 -71,6
Rörelsemarginal, % 1,9 3,6 5,8 -1,0 -17,5 -26,6
Resultat efter skatt, MSEK 4,1 9,8 17,7 -6,3 -53,5 -75,9
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,71 1,7 3,08 -1,09 -7,52 -6,42
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,71 1,7 3,08 -1,09 -7,52 -6,42
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 5 752 000 5 752 000 5 752 000 5 752 000 7 111 244 11 827 397
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 5 761 677 5 752 000 5 752 000 5 752 000 7 111 244 11 827 397
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 3,6 -9,3 6,4 -0,5 -30,6 -11,9