Odd Molly i siffror

Intäkter, TSEK Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020
Detaljhandelsverksamheten 46 519 45 269 24 293 35 643 32 004 38 883
Grossistverksamheten 16 213 31 295 19 230 28 813 3 132 16 920
Fastigheter 0 0 426 2 588 2 599 3 379
Total 62 732 76 564 43 949 67 044 37 735 59 182
             
Rörelseresultat, TSEK Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020
Detaljhandelsverksamheten 11 975 4 275 -1 473 1 108 6 577 5 674
Grossistverksamheten -9 870 3 047 -5 735 7 560 -4 631 463
Fastigheter 409 2 452 2 207 21 396
Koncerngemensamma kostnader -19 954 -16 584 -20 105 -17 063 -13 404 -13 787
Total -17 850 -9 262 -26 904 -5 943 -9 251 13 746