Odd Molly i siffror

Intäkter, TSEK Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Detaljhandelsverksamheten 37 151 44 808 46 519 45 269 24 293 35 643
Grossistverksamheten 28 527 41 396 16 213 31 295 19 230 28 813
Fastigheter 0 0 0 0 426 2 588
Total 65 678 86 204 62 732 76 564 43 949 67 044
             
Rörelseresultat, TSEK Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Detaljhandelsverksamheten 289 -156 11,975 4,275 -1,473 1,108
Grossistverksamheten -3 907 3 456 -9 870 3 047 -5 735 7 560
Fastigheter 409 2 452
Koncerngemensamma kostnader -19 012 -20 933 -19 954 -16 584 -20 105 -17 063
Total -22 630 -17 633 -17 850 -9 262 -26 904 -5 943