Odd Molly i siffror

Intäkter, TSEK Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
Detaljhandelsverksamheten 55 035 52 507 37 151 44 808 46 519 45 269
Grossistverksamheten 21 289 46 946 28 527 39 990 15 209 30 947
Licensverksamheten 0 0 0 1 406 1 004 348
Total 76 325 99 452 65 678 86 204 62 732 76 564
             
Rörelseresultat, TSEK Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
Detaljhandelsverksamheten 6 529 -1 853 289 -156 11 975 4 275
Grossistverksamheten -2 075 5 198 -3 907 2 933 -9 932 2 807
Licensverksamheten 0 0 0 524 62 241
Koncerngemensamma kostnader -16 392 -22 674 -19 012 -20 933 -19 954 -16 584
Total -11 938 -19 330 -22 630 -17 633 -17 850 -9 262