Odd Molly i siffror

Intäkter, KSEK Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
Detaljhandelsverksamheten 25 390 28 344 29 094 32 555 33 356 39 390
Grossistverksamheten 62 854 43 672 71 663 24 019 78 787 36 394
Total 88 244 72 016 100 757 56 574 112 143 75 784
             
Rörelseresultat, KSEK Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
Detaljhandelsverksamheten 3 123 4 511 4 789 6 844 4 759 6 766
Grossistverksamheten 5 563 -4 455 4 716 -13 054 7 169 -9 538
Total 8 686 56 9 505 -6 210 11 928 -2 772