Odd Molly nu på NASDAQ OMX Stockholm

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 21 juni 2010 

Odd Molly noteras idag på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.Från och med idag handlas Odd Molly-aktien på NASDAQ OMX Stockholm efter ett listbyte från handelsplatsen NASDAQ OMX First North. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, ODD.

– Listbytet sporrar oss i organisationen att bli ännu bättre på det vi gör. Med detta steg får vi ytterligare en kvalitetsstämpel på vårt arbete, varumärket och bolaget. Det ger också fler investerare möjlighet att satsa på oss, säger Christina Tillman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Andersson, styrelseordförande, mobil: 0707-52 60 10
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502 eller mobil 0733-10 60 00Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom cirka 1 450 externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna butiker i Stockholm, Göteborg, Los Angeles och Köpenhamn. Odd Molly har drygt 40 anställda. Bolagets lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas från och med den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport för det andra kvartalet, april-juni 2010, avges den 20 augusti 2010.
Ordervärde för första halvåret 2011 (vår- och sommarkollektionerna) avges den 8 oktober 2010.
Delårsrapport för det tredje kvartalet, juli-september 2010, avges den 21 oktober 2010.  

 Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 21 juni 2010, kl 08.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/)