About-Odd-Molly

Om verksamheten

Odd Molly har utvecklats från ett varumärkesföretag med kläder för tjejer till ett etablerat livsstilskoncept, från ett designdrivet företag till en kundfokuserad verksamhet. Affärsmodellen är flexibel, plattformen solid och potentialen fortsatt stor. Ambitionen är att utveckla erbjudandet och växa på egen hand och tillsammans med bolagets befintliga och blivande externa återförsäljare och partners både i en fysisk och digital miljö.

Odd Molly satsar på att stärka sina egna försäljningskanaler vid sidan om de externa återförsäljarna. Genom de egna försäljningskanalerna ökar förståelsen för kunden och Odd Molly får därmed ett bättre verktyg för att forma nästa framgångsrika kollektion.

DESIGN OCH SORTIMENTSPLANERING

Odd Mollys design har ett helt eget formspråk – en unik stil med kläder som är feminina, smickrande och lätta att bära. Viktiga designkomponenter är färg, mönster och detaljer som kräver en mänsklig hand. Målet är att utveckla nyskapande kollektioner som andas varumärkets själ och är kommersiellt intressanta.

Målgruppen är tjejer i alla åldrar och från olika kulturer – tjejer som vill må och se bra ut.

Sortimentet har idag en bra balans mellan olika varuslag, mellan enklare produkter och mer dekorerade plagg samt mellan välkända produkter och nyheter. Enkelt uttryckt bidrar fler varuslag i lägre prisgrupper till att driva försäljning, medan mer arbetade plagg bidrar till att stärka varumärket. Odd Mollys kläder är positionerade i det övre mellanprissegmentet. Grunden är kläder och accessoarer för tjejer, men utvecklingsmöjligheterna som livsstilskoncept är stora.

Det finns en hållbarhetstanke i allt från grundmaterial till produktion och företaget arbetar ständigt med att upptäcka nya miljövänliga material. Allt ska andas kvalitet och ge en känsla av naturmaterial. Huvudkollektionen är kläder och accessoarer, och flera produktkategorier tillförs som kan stärka varumärket och driva försäljning.

PRODUKTION

Odd Molly har ingen egen tillverkning utan låter producera sina kollektioner hos utvalda leverantörer i Asien, Afrika och Europa. Med många handgjorda och komplicerade detaljer i plaggen ställer Odd Molly särskilt höga krav på sina leverantörer. Valet av tillverkare är baserat på produktkvalitet och leveranssäkerhet,

men även etik- och miljöarbete väger tungt liksom att produktionen är ekonomiskt försvarbar. Leverantören måste följa Fair Wear Foundations “Code of Labour Practice” och Odd Mollys “Quality Assurance & Chemical Agreement”.

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Odd Molly arbetar med en tredjepartslogistiker som hanterar bolagets distribution. För att i största möjliga mån bidra till att minska utsläppen av koldioxid är Odd Mollys förstahandsval av transportsätt alltid båtfrakt alternativt bilfrakt från leverantörer i Europa. Om detta inte är möjligt sker en kombination av flyg- och båttransport eller flygtransport. Odd Molly utvärderar löpande sina transporter för att hitta optimala lösningar. Ambitionen är att minimera antalet flygfrakter.

MARKNADSFÖRING

Odd Molly samordnar sina kampanjer och erbjudanden i alla kanaler. Aktiviteterna till kundklubbsmedlemmarna är huvudsakligen inriktade på att skapa mervärde, exempelvis genom möjlighet att se och köpa nya kollektioner i förväg, få förtur till rea, ”give-aways” och andra särskilda erbjudanden. Kundklubben är samtidigt ett mycket bra verktyg för Odd Molly att kunna analysera målgrupp, beteenden och preferenser.

Allt marknadsföringsmaterial tas fram internt, men anpassas till varje lokal marknad ute i världen i samarbete med respektive agent eller distributör som sedan ansvarar för den dagliga varumärkeshanteringen på sin marknad. Odd Mollys marknadsföring sker genom ett antal olika kanaler, där en av de viktigaste är representation på internationella mode- och inredningsmässor. Kopplingen mellan fysiska butiker, webben och sociala medier blir allt viktigare. Odd Molly har satsat stort på digital närvaro under året för att nå ut till Mollys i alla generationer – både vad gäller affärsutveckling och kommunikation i sociala medier. ”Odd Molly’s Friends” hjälper företaget att sprida livsglädje och marknadsföra varumärket på sociala medier, att nå ut till en större kundkrets samt att personifiera märket ytterligare.

FÖRSÄLJNING

Merparten av Odd Mollys försäljning sker idag i Västeuropa, framförallt i Sverige, men med ett ökande intresse för varumärket i bland annat USA, där Odd Molly har ett antal partnerägda butiker. Odd Molly återfinns i allt från personliga modebutiker till trendiga designerbutiker och välkända varuhus. Sverige är Odd Mollys första och största marknad. Tillsammans med Tyskland, Schweiz, Finland och USA svarade de fem största marknaderna för 88 procent (87) av den totala försäljningen år 2017. Vad gäller tillväxt fokuserar Odd Molly på marknader där bolaget har störst förutsättningar att nå en stark position.

FYSISKA BUTIKER

Odd Molly-butikerna ger bolaget en möjlighet att visa kollektionerna i en för varumärket särskilt anpassad miljö. Odd Molly-butikerna följer alla samma särpräglade inredningskoncept. Odd Mollys bedömning är att fysiska butiker gör livsstilskonceptet tydligare och ger alla parter större förutsättning att öka sin försäljning. De egna butikerna kompletteras av shop-in-shops hos återförsäljare.

Vid årsskiftet fanns totalt 18 egna butiker varav två outlets samt 27 shop-in-shops hos återförsäljare och sex Odd Molly-butiker drivna av partners.

WEBBSHOP

En ständigt ökande andel av Odd Mollys försäljning sker på webbshopen som sedan starten 2011 har visat mycket stark tillväxt under lönsamhet. Det är koncernens snabbast växande kanal. Odd Mollys webbshop är öppen för handel inom samtliga EU- länder, Schweiz och Norge samt Australien och USA. Sverige är den stora motorn i webbshopens starka utveckling och fokus är att utveckla marknaderna i främst Norge, Finland, Tyskland och USA. Den digitala plattformen är också en mycket bra källa till analys, statistik och information om kundbeteende och köpmönster.

ÅTERBRUK OCH ÅTERVINNING

Att Odd Mollys produkter håller hög kvalitet och kan användas länge är centralt i kunderbjudandet. Den höga kvaliteten är en starkt bidragande faktor till Odd Mollys lojala kundbas.