About-Odd-Molly

Om verksamheten

Odd Molly har utvecklats från ett varumärkesföretag med kläder för tjejer till ett etablerat livsstilskoncept. Affärsmodellen är flexibel, plattformen solid och potentialen fortsatt stor. För ett livsstilskoncept som Odd Molly är utvecklingsmöjligheterna många. Ambitionen är att utveckla erbjudandet och växa på egen hand och tillsammans med bolagets befintliga och blivande externa återförsäljare och partners.

Odd Molly satsar på att stärka sina egna försäljningskanaler vid sidan om de externa återförsäljarna som alltsedan starten för närmare femton år sedan är bolagets ryggrad. Genom de egna försäljningskanalerna ökar förståelsen för kunden och Odd Molly får därmed ett bättre verktyg för att forma nästa framgångsrika kollektion.

Butiker

Odd Molly-butiker

Odd Molly-butikerna ger bolaget en möjlighet att visa hela kollektionerna i en för varumärket särskilt anpassad miljö. Odd Molly-butikerna följer alla samma särpräglade inredningskoncept. Odd Mollys bedömning är att fler egna butiker gör livsstilskonceptet tydligare och ger alla parter större förutsättning att öka sin försäljning. Under 2016 öppnades åtta nya butiker, varav tre drivs av partners. Detta innebär att det vid årsskiftet totalt fanns 22 butiker. Målet är att upplevas och omnämnas som den bästa butiken i varje stad där bolaget är etablerat.

Outletbutiker

Outletbutikerna utanför Stockholm och Göteborg, gör att Odd Mollys storstadsbutiker kan ha en kortare reaperiod och alltid ge ett fräscht intryck med mycket nya varor. Outletbutikerna ger samtidigt en möjlighet till längre försäljningsperiod för tidigare säsongers kollektioner.

Shop-in-shop

Shop-in-shops, det vill säga dedikerade ytor i en butik eller i ett varuhus, skapar en stark varumärkeskänsla och gör det lättare att hitta Odd Mollys plagg i en multibrandmiljö. 12 nya shop-in-shops tillkom under året.

Webbshop

En ständigt ökande andel av Odd Mollys försäljning sker på webbshopen som sedan starten 2011 har visat mycket stark tillväxt under hög lönsamhet. Det är koncernens snabbast växande kanal. Odd Mollys webbshop är öppen för handel inom samtliga EU- länder, Schweiz och Norge samt Australien och USA. Sverige är den stora motorn i webbshopens starka utveckling och fokus är att utveckla marknaderna i främst Norge, Finland, Tyskland och USA. Den digitala plattformen är också en mycket bra källa till analys, statistik och information om kundbeteende och köpmönster.