About-Odd-Molly

Organisation

Molly och hennes driv inspirerar och genomsyrar den dagliga verksamheten. Välmående och trivsel på arbetsplatsen värderas högt. Yoga, träningspass och massage på arbetstid är exempel på aktiviteter som skapar bättre sammanhållning och hälsa hos de anställda. Vidare anordnar företagets avdelningar diverse teamdagar för inspiration och utveckling.

På retailavdelningen erbjuds exempelvis de anställda sälj-och ledarskapsutbildning två gånger om året. Odd Molly har en stark företagskultur och tydliga värderingar. Det är lika viktigt att arbeta strukturerat mot satta mål som att känna att det är roligt att gå till jobbet, att få växa och utvecklas inom företaget. Med ytterligare ansvar tillkommer även krav på flexibilitet och anpassningsförmåga – utveckling sker inte utan förändring.

På Odd Molly finns funktioner från design och inköp till försäljning, ekonomi, logistik och marknadsföring samt butik. Vid årets slut år 2016 hade Odd Molly 107 (81) anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland och USA, av dessa var 100 (72) kvinnor och 7 (9) män.