About-Odd-Molly

Organisation

Molly och hennes driv inspirerar och genomsyrar den dagliga verksamheten. Välmående och trivsel på arbetsplatsen värderas högt på Odd Molly. Yoga, träningspass och massage på arbetstid är exempel på aktiviteter som skapar bättre sammanhållning och hälsa hos de anställda. Vidare anordnar företagets olika avdelningar diverse teamdagar för inspiration och utveckling.

Odd Molly har en stark företagskultur och tydliga värderingar. Det är lika viktigt att arbeta strukturerat mot satta mål som att känna att det är roligt att gå till jobbet, att få växa och utvecklas inom företaget. Med ytterligare ansvar tillkommer även krav på flexibilitet och anpassningsförmåga – utveckling sker inte utan förändring.

Samtidigt som vi är måna om att det ska vara en bra organisation att jobba för är allt vi gör med kunden i fokus – från design till kostnadsplanering.

På Odd Molly premieras internrekrytering och inom företaget finns flertalet exempel på anställda som vuxit inom organisationen. Odd Molly är ett företag i ständig förändring som bygger sin framgång på bra människor med rätt förmåga och attityd, jobbar proaktivt och som vågar gå sin egen väg. Att aktivt jobba för att våra anställda ska trivas, våga testa egna initiativ och växa är en långsiktig investering i vår fortsatta tillväxt.

På Odd Molly finns funktioner från design och inköp till försäljning, ekonomi, logistik och marknadsföring samt butik. Vid årets slut hade Odd Molly 98 (107) anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland och USA, av dessa var 92 (100) kvinnor och 6 (7) män.