Organisation

Molly och hennes driv inspirerar och genomsyrar den dagliga verksamheten. Välmående och trivsel på arbetsplatsen värderas högt på Odd Molly.

Odd Molly har en stark företagskultur och tydliga värderingar. Det är lika viktigt att arbeta strukturerat mot satta mål som att känna att det är roligt att gå till jobbet, att få växa och utvecklas inom företaget. Med ytterligare ansvar tillkommer även krav på flexibilitet och anpassningsförmåga – utveckling sker inte utan förändring.

Odd Molly är ett företag i ständig förändring som bygger sin framgång på bra människor med rätt förmåga och attityd, jobbar proaktivt och som vågar gå sin egen väg. På Odd Molly finns funktioner från design och inköp till försäljning, ekonomi, logistik och marknadsföring med stort fokus på det digitala.