Sustainability-Header

Produktion

Odd Molly har ingen egen tillverkning utan låter producera sina kollektioner hos utvalda leverantörer i Kina, Indien, Italien, Polen, Portugal, Spanien och Marocko.

Med många handgjorda och komplicerade detaljer i plaggen ställer Odd Molly särskilt höga krav på sina leverantörer. Valet av tillverkare är främst baserat på produktkvalitet och leveranssäkerhet, men även etik- och miljöarbete väger in liksom att produktionen är ekonomiskt försvarbar.

Odd Molly ser löpande över sitt nätverk av samarbetsparter, även om ambitionen är att värna nära samarbeten och långa relationer. Odd Molly arbetar dels direkt med sina leverantörer, dels genom samarbeten med produktionsagenter i Asien och Europa.

Produktionsagenten arbetar i nära dialog med Odd Mollys produktionsavdelning för att finna rätt tillverkare för bolagets behov. Odd Molly har en extern samarbetspartner i Kina som hjälper bolaget med kvalitets- och produktionskontroll på plats. Denna part utför kontroller av färdiga produkter innan de godkänns för leverans till Sverige och genomför även inspektioner under produktionsprocessens gång för att säkerställa att plaggen når upp till Odd Mollys högt ställda krav.

Vidare fungerar de som Odd Mollys förlängda arm vad gäller uppföljning av utförda externa sociala revisioner. Odd Mollys eget design- och produktionsteam besöker tillverkarna regelbundet för att diskutera utvecklingsmöjligheter, teknik och kvalitetsfrågor, normalt sett två gånger per år.