Risker

Odd Molly är utsatt för ett antal risker såväl vad gäller den egna verksamheten som branschen i stort.

Riskerna kan delas upp i verksamhetsrelaterade risker samt finansiella och övriga risker.