Säsongsvariationer

Odd Mollys verksamhet är säsongsbetonad med försäljningsmässigt starka första och tredje kvartal, medan andra och fjärde kvartalen är säsongs- mässigt mindre. Detta innebär att bolagets verksamhet, försäljning och resultat bäst följs halvårsvis.

I och med den ökande andelen av försäljning från detaljhandelsverksamheten kommer säsongsvariationerna successivt att minska.