Delårsrapport
januari-mars 2019

Vår ambition är att ge investerare och andra intressenter relevant information om Odd Molly.

Delårsrapport januari-mars 2019

Delårsrapport januari-mars 2019 publicerades den 7 maj, 2019.

Odd Molly Aktien