Bokslutskommuniké Q4 2019

Vår ambition är att ge investerare och andra intressenter relevant information om Odd Molly.

Bokslutskommuniké Q4 2019

Bokslutskommuniké Q4 2019 publicerades fredag den 14 februari kl. 08:00 CET.

Odd Molly Aktien