Bokslutskommuniké
januari-december 2018

Vår ambition är att ge investerare och andra intressenter relevant information om Odd Molly.

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Bokslutskommuniké januari-december 2018 publicerades den 14 februari.

Odd Molly Aktien