ÅRSREDOVISNING 2020

Vår ambition är att ge investerare och andra intressenter relevant information om Odd Molly.

ÅRSREDOVISNING 2020

Årsredovisning för 2020 publicerades 16 april 2021.

Odd Molly Aktien