Delårsrapport
januari-mars 2018

Vår ambition är att ge investerare och andra intressenter relevant information om Odd Molly.

Delårsrapport januari-mars 2018

Delårsrapport januari-mars 2018 publicerades den 4 maj.

Odd Molly Aktien