Bokslutskommuniké 2017

Vår ambition är att ge investerare och andra intressenter relevant information om Odd Molly.

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 publicerades den 16 februari.

Odd Molly Aktien