Delårsrapport
januari-juni 2018

Vår ambition är att ge investerare och andra intressenter relevant information om Odd Molly.

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport januari-juni 2018 publicerades den 16 augusti.

Odd Molly Aktien