Delårsrapport
jan-sept 2018

Vår ambition är att ge investerare och andra intressenter relevant information om Odd Molly.

Delårsrapport januari-september 2018

Delårsrapport januari-september 2018 publicerades den 25 oktober.

Odd Molly Aktien