Odd Molly logo

Odd Molly tillträder fastighet motsvarande ca 21 400 kvm i Borås med hög uthyrningsgrad / e-handelsaktören Cellbes största hyresgästen

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) fortsätter att växa inom fastigheter för lager, logistik och lättare industri. Bolaget har idag tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga logistikfastighet om 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta i Viared Borås med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 63,0 MSEK. Efter tillbyggnad förväntas fastigheten ha en uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning med ett helautomatiserat lager till Cellbes. Estimerad årshyra efter tillbyggnad uppgår till 12,5 MSEK.
Odd Molly logo

Ny COO i Odd Molly International AB utsedd

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag utsett Tobias Lövstedt som Chief Operating Officer för koncernen. Som COO kommer Tobias ingå i ledningsgruppen och ansvara för fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling samt finansiering.
Odd Molly logo

Odd Molly erhåller 20 000 kvm med möjlighet att förvärva ytterligare 80 000 kvm detaljplanerad mark genom en markbytesaffär med Vaggeryds kommun

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 8 juni 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med Vaggeryds kommun som innebär att en del av Bolagets fastighet Källemo 1 markområde motsvarande cirka 16 000 kvadratmeter byts mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter med möjlighet att förvärva ytterligare cirka 80 000 kvadratmeter detaljplanerad mark i nära anslutning till Båramo kombiterminal och E4 söder om Vaggeryd.
Odd Molly logo

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark AB uppför en ny 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 12 april 2021   Vaggeryd Logistikpark, ett dotterbolag till Odd Molly har idag klart med tre hyresgäster för att uppföra en ny och toppmodern 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad. Byggnaden kommer hyras av tre aktörer, PDL Group AB, Sveriges ledande padelaktör, BLL (Båstad Lager och Logistik Aktiebolag), ett privatägt tredjepartslogistikföretag samt ett ledande bolag verksamt inom förnybar energi.
Odd Molly logo

Odd Molly tillträder tre lager- och logistikfastigheter i Båstadsområdet, inklusive snabbväxande self storage-rörelse

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 mars 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått slutligt avtal samt tillträtt de tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige där det, som tidigare meddelats, ingicks en initial avsiktsförklaring den 22 december 2020.  Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om 6,1 MSEK med ett bedömt driftnetto om 4,8 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet. Avtalat underliggande fastighetsvärde uppgår till 55,5 MSEK. Affären tillför stabila kassaflöden samtidigt som det möjliggör stora tillväxtmöjligheter inom self storage-rörelsen.
Odd Molly logo

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark erhåller positivt planbesked för utökade byggrätter samt rekryterar erfaren byggprojektledare

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 2 februari 2021   Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Vaggeryd Logistikpark (”Bolaget”) inkluderar ett mycket spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 minuter söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Vaggeryds kommun har efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 nu meddelat Bolaget att de ger ett positivt planbesked för Vaggeryd Logistikpark ABs ansökan om bland annat utökning av reglerad byggrätt till 65 procent av området och höjning av högsta byggnadshöjder, och därmed inleds detaljplanarbete för fastigheten.