Sustainability-Header

Socialt

Det är viktigt för Odd Molly att säkra de sociala förhållandena i leveranskedja. Vi har sedan 2009 arbetat med tredjepartsorganisationer för att utföra revisioner i våra fabriker och vi har aktivt följt upp att förbättringar har genomförts enligt en gemensam plan.

Odd Molly har som mål att inspektera 90 procent av sina leverantörers årliga produktionsvolymer.

Huvudområden som kontrolleras är

  • Frivilligt vald anställning
  • Diskriminering
  • Barnarbete
  • Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar
  • Levnadslön
  • Övertid
  • Säkra och hälsosamma arbetsförhållanden
  • Lagligt bindande anställningsförhållande

Odd Molly är för närvarande i en process om att indela ett medlemskap i AMFORI. Medlemskapet förväntas inledas den 1 april 2020.