Sustainability-Header

Socialt

Sedan 2009 är Odd Molly medlem i Fair Wear Foundation – en oberoende organisation vars mål är att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin. Tillsammans med organisationen driver Odd Molly ett aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete på fabrikerna. Samarbetet innebär bland annat att organisationen gör inspektioner av Odd Mollys leverantörer enligt en gemensamt framtagen plan.

The Fair Wear FoundationFair Wear Foundation utvärderar löpande Odd Molly som medlem för att säkerställa att företaget internt arbetar på ett optimalt sätt för att följa den uppsatta planen och aktivt verkar för att åstadkomma förändring tillsammans med sina leverantörer. Utvärderingarna publiceras på Fair Wear Foundations och Odd Mollys hemsidor. Graderingskategorierna spänner från ”Need improvements” till ”Leader”. Odd Molly har för närvarande graderingen ”Good”.

Målet med Fair Wear Foundations arbete och revisioner är att i första hand utvärdera och förbättra förhållandena i Odd Mollys befintliga fabriker. Inspektionerna är alltid föranmälda för att bibehålla goda relationer med leverantörerna och bidra till en dialog om förbättringsarbetet.

Odd Molly har uppnått målet att leverantörer motsvarande 90 procent av produktionsvolymen årligen ska inspekteras. Vid kontrollerna framkom att inom områdena levnadslöner och reglerad övertid behöver det långsiktiga förändringsarbetet fortgå. Fair Wear Foundation strävar efter att fabrikerna, utöver att följa rådande lagar gällande minimilöner, ska betala ut löner som arbetarna kan leva på. Inspektionerna har visat att det här är ett område som fortfarande kan förbättras. Bedömningen är att leverantörerna är positiva till att följa de förbättringsplaner som tas fram. Under 2016 genomfördes sex nya revisioner samt uppföljning av de som gjorts tidigare. Odd Molly uppfyller kravet från Fair Wear Foundation att ha 90 procent av produktionsvolymen tillverkad på fabriker som kontrollerats de senaste tre åren. Fyra av Odd Mollys leverantörer engagerades i Fair Wear Foundations utbildnings- program för arbetarna med målet att öka kunskapsnivån och medvetenheten för att fabrikerna på egen hand ska kunna göra hållbara förbättringar.

Läs mer om Fair Wear Foundation och om genomförda inspektioner på www.fairwear.org.