About-Odd-Molly

Strategi

Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, stärka varumärket samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler och modeller. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. I slutet av 2018 formulerade Odd Molly en uppdaterad tillväxtstrategi för att stärka digital och internationell tillväxt med minskad kostnadsmassa, komplexitet och kapitalbindning:

Varumärke och sortiment Odd Molly ska stärka varumärkespositionen med ett mer renodlat sortiment.

Kanaler Odd Molly ska tydliggöra kanalstrategin med fokus på online – genom att öka egen e-handel och minska antalet egna butiker.

Expansion Odd Molly ska fokusera på internationell tillväxt genom licensmodell utanför strategiska huvudmarknader.

Hållbarhet Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.