Styrelse

Odd Mollys styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen består av Patrik Tillman, styrelseordförande, Mia Arnhult, Jacob Wall, Johan Mark, Elin Ryer och Anna Frick. Ingen av ledamöterna är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag.

Mia Arnhult, Jacob Wall och Patrik Tillman anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare. Johan Mark, Elin Ryer och Anna Frick anses oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare. För närmare presentation av Odd Mollys styrelse se nedan.

Styrelsens aktieinnehav i Odd Molly AB anges per den 1 februari 2019. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2004.

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet, Diplomerad Finansanalytiker, IFL Sigtuna.
Andra uppdrag: VD och partner i Lenner & Partners Corporate Finance AB. Styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance AB med dotterbolag, Indiska Magasinet AB med dotterbolag, Kattvik Financial Services AB med dotterbolag, PFG Group AB, Singbox AB samt This is SMS Sweden AB.
Bakgrund: Tidigare finansanalytiker på Alfred Berg Fondkommission AB, lång erfarenhet från detaljhandel via arbete bland annat som franchisetagare inom Indiska Magasinet AB.
Innehav: Via bolag 1 428 577 aktier samt via närstående 10 666 aktier.

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.

Mia Arnhult
Mia Arnhult
Styrelseledamot sedan 2008.

Född: 1969
Utbildning: Civilekonom.
Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i M2 Gruppen AB samt VD i Locellus AB och Arnhult Invest AB. Styrelseordförande Devyser Holding AB och Devyser AB. Styrelseledamot i Bactiguard Holding AB, M2 Capital Mana gement AB, Footway Group AB, Suburban Properties AB och Lidingöloppet.
Bakgrund: Tidigare CFO på Corem Property Group AB och M2 Gruppen. Flerårig erfarenhet som revisor på bland annat Lindebergs Grant Thornton.
Innehav: Via bolag 1 686 884 aktier.

Anses som oberoende till bolaget och bolag ledningen, men inte till dess större ägare.

Elin Ryer
Elin Ryer
Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1979
Utbildning: IHM Business School och en fil. mag. i konsthistoria från Stockholms universitet samt Haverford College and BrynMawr College, i Pennsylvania USA.
Andra uppdrag: Ansvarig för onlinetjänsten Used By.
Bakgrund: Gedigen erfarenhet av varumärkes- frågor från bland annat Svenskt Tenn, Cantor Fitzgerald Gallery, Stockholms Auktionsverk och Brandit. En av Dr Anders Walls stipendiater med bland annat placering på Svenska Handelskammaren i London år 2002.
Innehav: 2 000 aktier.

Anses som oberoende till bolaget och bolags- ledningen, men inte till dess större ägare.

Anna Frick
Anna Frick
Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1968
Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Frisq Holding AB, Fortnox AB, Leo Vegas AB, Svea Ekonomi AB, Alvestaglass AB, War Child Foundation.
Bakgrund: Erfarenhet från Marketing Executive och Agency Lead in Communication. Styrelseledamot i Nordnet AB.
Innehav: 0

Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.

Johan Mark
Johan Mark
Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1974
Utbildning: Studier i ekonomi vid Karlstad universitet och University of Teesside.
Övriga uppdrag: Interim Executive för Nobilitare AB.
Bakgrund: Tidigare VD och CFO för JLindeberg AB, CFO för Indiska Magasinet AB och Björn Borg AB.
Innehav: 0 aktier.

Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.

Jacob Wall
Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1973.
Utbildning: Studier i finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholms- och Uppsala Universitet samt Exeter University.
Andra uppdrag: Affärsutvecklingsdirektör på Axel Johnson AB. Styrelseledamot i Novax, Electra Gruppen och New Moon AB.
Bakgrund: Partner och rådgivare vid företagsaffärer på ABG Sundal Collier och dessförinnan vice VD och medgrundare till hedgefonden Alcur samt 9 år som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och Alfred Berg
Innehav: 0 aktier.

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.