Styrelse

Odd Mollys styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen består av Patrik Tillman, styrelse- ordförande, Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Elin Ryer och Nils Vinberg. Ingen av ledamöterna är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag.

Mia Arnhult, Lennart Björk och Patrik Tillman anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare. Kia Orback Pettersson, Elin Ryer och Nils Vinberg anses oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare. För närmare presentation av Odd Mollys styrelse se nedan.

Styrelsens aktieinnehav i Odd Molly AB anges per den 1 februari 2017. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2004.

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet, Diplomerad Finansanalytiker, IFL Sigtuna.
Andra uppdrag: VD och partner i Lenner & Partners Corporate Finance AB. Styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance AB med dotterbolag, Indiska Magasinet AB med dotterbolag, Kattvik Financial Services AB med dotterbolag, PFG Group AB, Singbox AB samt This is SMS Sweden AB.
Bakgrund: Tidigare finansanalytiker på Alfred Berg Fondkommission AB, lång erfarenhet från detaljhandel via arbete bland annat som franchisetagare inom Indiska Magasinet AB.
Innehav: Via bolag 1 049 763 aktier samt via närstående 9 000 aktier.

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.

Mia Arnhult
Mia Arnhult
Styrelseledamot sedan 2008.

Född: 1969
Utbildning: Civilekonom.
Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i M2 Gruppen AB samt VD i Locellus AB och Arnhult Invest AB. Styrelseordförande Devyser Holding AB och Devyser AB. Styrelseledamot i Bactiguard Holding AB, M2 Capital Mana gement AB, Footway Group AB, Suburban Properties AB och Lidingöloppet.
Bakgrund: Tidigare CFO på Corem Property Group AB och M2 Gruppen. Flerårig erfarenhet som revisor på bland annat Lindebergs Grant Thornton.
Innehav: Via bolag 1 187 486 aktier

Anses som oberoende till bolaget och bolag ledningen, men inte till dess större ägare.

Kia Orback Pettersson
Kia Orback Pettersson
Styrelseledamot sedan 2013.

Född: 1959
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Andra uppdrag: Partner i Konceptverkstan AB. Styrelseordförande i Teracom AB och Riksdalen AB. Styrelseledamot i JM AB, Kungsleden AB, Visual Art AB.
Bakgrund: Ledande befattningar inom detaljhandel, media och fastigheter, bland annat som VD för Sturegallerian, vVD i Guldfynd/Hallbergs och marknadsdirektör på Dagens Nyheter.
Innehav: 5 400 aktier via närstående.

Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.

Elin Ryer
Elin Ryer
Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1979
Utbildning: IHM Business School och en fil. mag. i konsthistoria från Stockholms universitet samt Haverford College and BrynMawr College, i Pennsylvania USA.
Andra uppdrag: Ansvarig för onlinetjänsten Used By.
Bakgrund: Gedigen erfarenhet av varumärkes- frågor från bland annat Svenskt Tenn, Cantor Fitzgerald Gallery, Stockholms Auktionsverk och Brandit. En av Dr Anders Walls stipendiater med bland annat placering på Svenska Handelskammaren i London år 2002.
Innehav: 2 000 aktier.

Anses som oberoende till bolaget och bolags- ledningen, men inte till dess större ägare.

Nils Vinberg
Nils Vinberg
Styrelseledamot sedan 2009.

Född: 1957
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Carpet- vista Group AB, Elevenate AB och Vinberg Management AB. Styrelseledamot i Lexington Company AB.
Bakgrund: Tidigare styrelseordförande och VD i Björn Borg AB, styrelseordförande i Eton AB, CFO på Worldwide Brand Management (WBM) AB.
Innehav: 0 aktier.

Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.

Jacob Wall
Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1973.
Utbildning: Studier i finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholms- och Uppsala Universitet samt Exeter University.
Andra uppdrag: Affärsutvecklingsdirektör på Axel Johnson AB. Styrelseledamot i Novax, Electra Gruppen och New Moon AB.
Bakgrund: Partner och rådgivare vid företagsaffärer på ABG Sundal Collier och dessförinnan vice VD och medgrundare till hedgefonden Alcur samt 9 år som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och Alfred Berg
Innehav: 0 aktier.

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.