Styrelse

Odd Mollys styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Ingen av ledamöterna är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag. 

Styrelsens aktieinnehav anges per den 30 juni 2021. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2004

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Diplomerad Finansanalytiker, IFL Sigtuna.
Bakgrund: Tidigare finansanalytiker på Alfred Berg Fondkommission AB, lång erfarenhet från detaljhandel via arbete bland annat som franchisetagare inom Indiska Magasinet AB.
Andra pågående uppdrag: VD och partner i Lenner & Partners Corporate Finance AB. Styrelseordförande i PFG Group AB och Kanholmsfjärdens Marina Holding AB. Styrelseledamot i Kloster Invest AB, Stocksund Financial Services AB och M2 Asset Management AB. Styrelsesuppleant i Aktiebolaget Kunzit och Lenner Corporate Finance Holding Aktiebolag.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Tobin Properties AB (publ), Recence Fastighets AB, Stocksunds Fastighets AB, Indiska Förvaltning AB och Singbox AB. Styrelseordförande i Indiska Magasinet Aktiebolag, Sjötransporter Lidingö AB och BD Global Community AB samt styrelsesuppleant i This is SMS Sweden AB.
Innehav: 2 725 455 aktier samt via närstående 17 776

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.

SANJA BATLJAN
Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande revisionsutskottet. Ledamot ersättningsutskottet.

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom, Mostars universitet, Bosnien-Hercegovina/Stockholms universitet samt Executive Master of Finance, Mgruppen (Svenska managementgruppen AB)
Nuvarande uppdrag: VD AB Nynäshamnsbostäder, VD Tegeltraven Holding AB, styrelseordförande Svenska Röda Korset Nynäshamnskretsen samt styrelseledamot Kameo AS.
Tidigare uppdrag: Medlem av SABOs VD-råd, CFO och administrativ chef AB Nynäshamnsbostäder samt controller Lunds Energi (numera Kraftringen Energi AB (publ).

Oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

Johan Mark
Johan Mark
Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1974.
Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet.
Övriga nuvarande uppdrag: CFO Dynamic Code AB. Styrelseledamot We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ).
Tidigare uppdrag: Interim CFO (via bolaget Nobilitarie AB) för Houdini Sportswear AB, Royal Design Group Holding AB, Hummingbird Aviation Services AB, VD samt CFO/COO J.Lindeberg AB, vVD samt CFO Indiska Magasinet AB, CFO Björn Borg AB.
Innehav: 23 333 aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

FREDRIK PALM
FREDRIK PALM
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1969.
Utbildning: Gymnasieingenjör, byggteknisk linje, Rudbecks gymnasium Sollentuna.
Nuvarande uppdrag: Grundare & VD Nybrofast AB. Styrelseledamot i bland annat Heimstaden Samariten AB samt Tricoreal Mitten Projekt AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande Heimstaden Bostad AB, Alecta Fastigheter AB, Convea AB samt fastighetsägande dotterbolag inom Alecta-koncernen. Styrelseledamot Midstar AB samt Sollentuna Stinsen JV AB. Medlem av Alecta Kapitalförvaltnings ledningsgrupp och chef tillgångsslag fastigheter Alecta pensionsförsäkring (ömsesidigt) samt seniora befattningar inom CBRE Sweden AB och Ramboll Sverige AB.
Innehav: –

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Caroline Thagesson
Caroline Thagesson
Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1980.
Utbildning: Fil.kand i fastighetsvetenskap, Malmö Högskola samt kurser i hållbart familjeskogsbruk, Linnéuniversitetet, Växjö.
Övriga nuvarande uppdrag: VD Trenäs Förvaltning AB.
Tidigare uppdrag: Fastighetsutvecklare Trenäs Förvaltning AB. Franchisetagare SkandiaMäklarna.
Fastighetsmäklare Bjurfors samt Erik Olsson Fastighetsförmedling.
Innehav: 8 200 aktier samt via närstående 3 865 828 aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.