Styrelse

Styrelsens aktieinnehav i Odd Molly AB anges per den 1 februari 2017. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2004.

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet, Diplomerad Finansanalytiker, IFL Sigtuna.
Andra uppdrag: VD och partner i Lenner & Partners Corporate Finance AB. Styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance AB med dotterbolag, Indiska Magasinet AB med dotterbolag, Kattvik Financial Services AB med dotterbolag, PFG Group AB, Singbox AB samt This is SMS Sweden AB.
Bakgrund: Tidigare finansanalytiker på Alfred Berg Fondkommission AB, lång erfarenhet från detaljhandel via arbete bland annat som franchisetagare inom Indiska Magasinet AB.
Innehav: Via bolag 1 049 763 aktier samt via närstående 9 000 aktier.

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.

Mia Arnhult
Mia Arnhult
Styrelseledamot sedan 2008.

Född: 1969
Utbildning: Civilekonom.
Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i M2 Gruppen AB samt VD i Locellus AB och Arnhult Invest AB. Styrelseordförande Devyser Holding AB och Devyser AB. Styrelseledamot i Bactiguard Holding AB, M2 Capital Mana gement AB, Footway Group AB, Suburban Properties AB och Lidingöloppet.
Bakgrund: Tidigare CFO på Corem Property Group AB och M2 Gruppen. Flerårig erfarenhet som revisor på bland annat Lindebergs Grant Thornton.
Innehav: Via bolag 1 187 486 aktier

Anses som oberoende till bolaget och bolag ledningen, men inte till dess större ägare.

Kia Orback Pettersson
Kia Orback Pettersson
Styrelseledamot sedan 2013.

Född: 1959
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Andra uppdrag: Partner i Konceptverkstan AB. Styrelseordförande i Teracom AB och Riksdalen AB. Styrelseledamot i JM AB, Kungsleden AB, Visual Art AB.
Bakgrund: Ledande befattningar inom detaljhandel, media och fastigheter, bland annat som VD för Sturegallerian, vVD i Guldfynd/Hallbergs och marknadsdirektör på Dagens Nyheter.
Innehav: 5 400 aktier via närstående.

Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.

Elin Ryer
Elin Ryer
Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1979
Utbildning: IHM Business School och en fil. mag. i konsthistoria från Stockholms universitet samt Haverford College and BrynMawr College, i Pennsylvania USA.
Andra uppdrag: Ansvarig för onlinetjänsten Used By.
Bakgrund: Gedigen erfarenhet av varumärkes- frågor från bland annat Svenskt Tenn, Cantor Fitzgerald Gallery, Stockholms Auktionsverk och Brandit. En av Dr Anders Walls stipendiater med bland annat placering på Svenska Handelskammaren i London år 2002.
Innehav: 2 000 aktier.

Anses som oberoende till bolaget och bolags- ledningen, men inte till dess större ägare.

Nils Vinberg
Nils Vinberg
Styrelseledamot sedan 2009.

Född: 1957
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Carpet- vista Group AB, Elevenate AB och Vinberg Management AB. Styrelseledamot i Lexington Company AB.
Bakgrund: Tidigare styrelseordförande och VD i Björn Borg AB, styrelseordförande i Eton AB, CFO på Worldwide Brand Management (WBM) AB.
Innehav: 0 aktier.

Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.

Jacob Wall
Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1973.
Utbildning: Studier i finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholms- och Uppsala Universitet samt Exeter University.
Andra uppdrag: Affärsutvecklingsdirektör på Axel Johnson AB. Styrelseledamot i Novax, Electra Gruppen och New Moon AB.
Bakgrund: Partner och rådgivare vid företagsaffärer på ABG Sundal Collier och dessförinnan vice VD och medgrundare till hedgefonden Alcur samt 9 år som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och Alfred Berg
Innehav: 0 aktier.

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.