Styrelse

Odd Mollys styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen består av Patrik Tillman (styrelseordförande), Mia Arnhult, Anna Frick och Johan Mark. Ingen av ledamöterna är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag.

Mia Arnhult och Patrik Tillman anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare. Ann Frick och Johan Mark anses oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare. För närmare presentation av Odd Mollys styrelse se nedan.

Styrelsens aktieinnehav i Odd Molly AB anges per den 30 september 2020. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2004

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Diplomerad Finansanalytiker, IFL Sigtuna.
Bakgrund: Tidigare finansanalytiker på Alfred Berg Fondkommission AB, lång erfarenhet från detaljhandel via arbete bland annat som franchisetagare inom Indiska Magasinet AB.
Andra pågående uppdrag: VD och partner i Lenner & Partners Corporate Finance AB. Styrelseordförande i PFG Group AB och Kanholmsfjärdens Marina Holding AB. Styrelseledamot i Kloster Invest AB, Stocksund Financial Services AB och M2 Asset Management AB. Styrelsesuppleant i Aktiebolaget Kunzit och Lenner Corporate Finance Holding Aktiebolag.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Tobin Properties AB (publ), Recence Fastighets AB, Stocksunds Fastighets AB, Indiska Förvaltning AB och Singbox AB. Styrelseordförande i Indiska Magasinet Aktiebolag, Sjötransporter Lidingö AB och BD Global Community AB samt styrelsesuppleant i This is SMS Sweden AB.
Innehav: 2 725 455 aktier samt via närstående 17 776

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.

Mia Arnhult
Mia Arnhult
Styrelseledamot sedan 2008.

Född: 1969
Utbildning: Ekonomi- och handelsrättsstudier, Lunds universitet,
Bakgrund: Tidigare CFO på Corem Property Group AB och M2 Gruppen. Flerårig erfarenhet som revisor på bland annat Lindebergs Grant Thornton.
Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i M2 Asset Management AB, M2 Gruppen AB och M2 Gruppen 1 AB. VD i Locellus AB och Arnhult Invest AB. Styrelseledamot i Devyser Diagnostics AB, M2 Capital Management AB och M2 Gruppen Office AB samt ledamot i ett antal valberedningar.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Tidigare CFO på Corem Property Group AB och M2 Gruppen. Flerårig erfarenhet som revisor på bland annat Lindebergs Grant Thornton. Flerårig erfarenhet som styrelseledamot i noterade och onoterade bolag.
Innehav: 4 589 248 aktier

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.

Anna Frick
Anna Frick
Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1968
Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Bakgrund: Erfarenhet som marknadsansvarig och byråledare inom kommunikation.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Frisq Holding AB, Fortnox AB, Leo Vegas AB, Svea Ekonomi AB, Alvestaglass AB samt War Child Foundation.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Nordnet AB, Nordnet Bank AB och Garbergs Reklambyrå AB. Extern VD i Oakwood Creative AB samt styrelsesuppleant i Vendo Ekonomi AB. Vice VD och styrelsesuppleant i Martin Frick AB.
Innehav: 0 aktier.

Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.

Johan Mark
Johan Mark
Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1974
Utbildning: Civilekonom, Karlstad universitet.
Bakgrund: Ledande befattningar inom detaljhandel såsom VD och CFO på JLindeberg AB, CFO på Björn Borg AB och Indiska Magasinet AB.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nobilitare AB
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD och CFO J.Lindeberg AB. CFO Hbird Aviation AB, Royal Design Group AB och Houdini Sportswear AB.
Innehav: 20 000 aktier.

Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.