Styrelse

Odd Mollys styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen består av Patrik Tillman (styrelseordförande), Mia Arnhult, Anna Frick och Johan Mark. Ingen av ledamöterna är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag.

Mia Arnhult och Patrik Tillman anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare. Ann Frick och Johan Mark anses oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare. För närmare presentation av Odd Mollys styrelse se nedan.

Styrelsens aktieinnehav i Odd Molly AB anges per den 31 december 2019. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2004.

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet, Diplomerad Finansanalytiker, IFL Sigtuna.
Andra uppdrag: VD och partner i Lenner & Partners Corporate Finance AB. Styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance AB med dotterbolag, Kattvik Financial Services AB med dotterbolag, PFG Group AB, Recence Fastighets AB, M2 Asset Management AB samt Stocksund Financial Services AB.
Bakgrund: Tidigare finansanalytiker på Alfred Berg Fondkommission AB, lång erfarenhet från detaljhandel via arbete bland annat som franchisetagare inom Indiska Magasinet AB.
Innehav: 2 682 979 aktier samt via närstående 17 776

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.

Mia Arnhult
Mia Arnhult
Styrelseledamot sedan 2008.

Född: 1969
Utbildning: Civilekonom.
Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i M2 Asset Management AB, M2 Gruppen AB och M2 Gruppen 1 AB. VD i Locellus AB och Arnhult Invest AB. Styrelseledamot i Bactiguard Holding AB, Devyser Holding AB, Devyser AB, M2 Capital Management AB, Suburban Properties Stockholm AB med dotterbolag samt Lidingöloppet.
Bakgrund: Tidigare CFO på Corem Property Group AB och M2 Gruppen. Flerårig erfarenhet som revisor på bland annat Lindebergs Grant Thornton.
Innehav: 4 589 248 aktier

Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.

Anna Frick
Anna Frick
Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1968
Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Frisq Holding AB, Fortnox AB, Leo Vegas AB, Svea Ekonomi AB, Alvestaglass AB samt War Child Foundation.
Bakgrund: Erfarenhet som marknadsansvarig och byråledare inom kommunikation. Styrelseledamot i Nordnet AB.
Innehav: 0 aktier.

Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.

Johan Mark
Johan Mark
Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1974
Utbildning: Civilekonom.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nobilitare AB
Bakgrund: Ledande befattningar inom detaljhandel såsom VD och CFO på JLindeberg AB, CFO på Björn Borg AB och Indiska Magasinet AB.
Innehav: 0 aktier.

Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.