Corporate-Governance-Header

Valberedning

Vid årsstämman 2009 beslutades att bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen inför årsstämman den 11 maj 2017 bestod av Tom Wikström, ordförande, Christer Andersson och Rutger Arnhult.

Inför årsstämman har valberedningen haft tre protokollförda möten. Ingen ersättning har utgått för medverkan i valberedningen. Tom Wikström anses oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare. Christer Andersson och Rutger Arnhult anses oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.