Sustainability-Header

Vår strävan

Mind

”Odd Molly designar, marknadsför och säljer mode, med ett tydligt stilkoncept i hållbara material och med hög kvalitet.”

VÅR STRÄVAN

Odd Molly vill hjälpa sina kunder att klä sig mer hållbart och förbruka mindre resurser genom att erbjuda kläder med ett tydligt stilkoncept i hållbara material och med hög kvalitet.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? Klädkonsumtionen i världen har aldrig varit större än den är idag. Vår affärsidé bygger på att vi erbjuder kläder med ett tydligt stilkoncept och hög kvalitet som kunderna kan använda flera säsonger. Vi påverkar också våra kunder genom att ge råd om hur de ska sköta sina plagg på ett hållbart sätt och uppmuntrar till återbruk. På så sätt kan vi bidra till att bryta den materialintensitet som präglar modeindustrin, framförallt inom ”fast fashion”. Vår ambition för hållbarhet sträcker sig från idé och stilkoncept via sortimentsplanering och smarta inköp till klädvård och återbruk. Vi är lyhörda för de drivkrafter som får våra kunder att ändra beteende och livsstil, och som de upplever som positiva.

LÅNGSIKTIGA MÅL Så lite påverkan som möjligt – så lång livslängd som möjligt.

VÅRA MÅL TILL 2025

Våra kläder håller en fortsatt hög kvalitet

 • Vi har tydliga mål med en högre andel hållbara material.
 • Majoriteten av materialen i våra produkter kommer från hållbara material (recycled, organic, tencel etc).
 • De cellulosabaserade fibrer som används i våra produkter ska komma från hållbart skogsbruk.
 • Vi använder print- och infärgningstekniker med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi har bättre processer

 • Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i design – och produktutveck- lingsprocessen.
 • Vi har en optimerad inköpsprocess (minimerade leftovers & restlager).

Vi jobbar aktivt med återbruk

 • Alla våra produkter har information till kunden om hur de används på ett hållbart sätt.

Heart

“Odd Molly vill inspirera tjejer i alla åldrar att frigöra sig från konventioner och följa sina drömmar. Odd Molly kommer alltid kämpa för fler Mollys i världen.”

VÅR STRÄVAN

Odd Molly vill kämpa för tjejers rätt att ta självständiga beslut gällande både sina egna liv och samhällsutvecklingen.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? Odd Molly vill verka för ett samhälle där mångfald omfamnas som en positiv kraft och där tjejer vågar vara sig själva och följa sina drömmar oberoende av ålder, form eller hudfärg. Det gäller våra medarbetare och våra kunder men också de tjejer som finns i vår leverantörskedja. Textilindustrin är en av de industrier som lyfter flest människor ur fattigdom genom tillgången till ett arbete. Att kunna försörja sig själva ger många kvinnor större frihet att fatta beslut som rör deras liv. Genom kommunikation och ambassadörskap kan vi inspirera och påverka samhället att kämpa för kvinnlig självständighet.

LÅNGSIKTIGA MÅL Ett samhälle där tjejer känner stor frihet och vågar följa sina drömmar.

VÅRA MÅL TILL 2025

Vår marknadsföring reflekterar människor av olika nationalitet och kroppsform

 • Vi följer the Swedish Fashion Ethical Charters policy vid val av modeller.
 • Vi strävar aktivt efter att visa en sund, glad tjej i vår marknadsföring.

Vi tar ansvar för att sprida kunskap om hållbarhetsfrågor

 • Vi arbetar aktivt med att sprida kunskap hos våra samarbets- partners om ILO:s kärnkonventioner, jämställdhet, mångfald och yttrandefrihet.
 • Våra medarbetare har en hög kunskap om hållbarhet.
 • Vi har ett långsiktigt partnerskap med en part som arbetar för kvinnors rättigheter.

Vi arbetar aktivt för att lyfta andra

 • Vi har branschens nöjdaste medarbetare.
 • Vi strävar efter att arbeta med mentorskap.
 • Vi strävar efter att erbjuda arbetstillfällen till nyanlända.

Conscience

“Odd Molly is a brand with a mind, a heart and a conscience. Odd Molly is also a loving brand with high ambitions…”

VÅR STRÄVAN

Odd Molly vill påverka sin omvärld i en positiv riktning.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? Genom vår verksamhet har vi möjlighet att påverka människors liv och miljön, och sprida vårt engagemang för hållbarhet i hela värdekedjan. Vi arbetar för att ha långa och nära relationer med samarbetspartners och tillsammans skapa bra arbetsförhållanden och minska vår negativa påverkan på miljön genom hela värdekedjan. Detta sker bland annat genom regelbunden dialog med partners och genom leverantörsgranskningar av tredje part. En förutsättning för vår framgång är att våra medarbetare är nöjda och kan utvecklas i sitt arbete.

LÅNGSIKTIGA MÅL Långsiktiga och förtroendefulla relationer med samarbetspartners och medarbetare som skapar ökat värde för vår omgivning.

VÅRA MÅL TILL 2025

Vi har höga krav på våra leverantörer

 • Vi gör riskbedömningar utifrån hållbarhetskriterier med alla nya leverantörer innan samarbetsavtal ingås.
 • Vi arbetar aktivt med att kontrollera våra leverantörer socialt (arbetsrätt, barnarbete etc) och miljömässigt.

Vi hjälper våra leverantörer att förbättra sig

 • Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra leverantörer.
 • Vi arbetar aktivt med att hjälpa våra leverantörer att förbättra sina processer ur ett miljömässigt perspektiv.
 • Vi hjälper våra leverantörer att förbättra sin sociala standard; levnadslöner, arbetsförhållanden, barnarbete, övertid.

Vi har konkreta miljömål; ren luft & rent vatten

 • Vi har minskat våra koldioxidutsläpp i relation till produktionsvolymen.
 • Vi har optimerat vår återvinning.
 • Vi använder, i den utsträckning vi kan, grön el i våra butiker och kontor.
 • Vi använder endast FSC-certifierade pappersprodukter.
 • Vi klimatkompenserar för transporter.
 • Vi har miljöcertifierade transporter.