Sustainability-Header

Vår vision

Odd Molly is a brand with a mind, a heart and a conscience.

Mind

Odd Molly vill hjälpa sina kunder att klä sig mer hållbart och erbjuder ett tydligt stilkoncept med hållbara material, hög kvalitet och lång livslängd. Så lite påverkan som möjligt – så lång livslängd som möjligt. Befrämja återbruk och återvinning.

Heart

Odd Molly vill kämpa för tjejers rätt till självständiga beslut gällande sina egna liv och samhällsutvecklingen. Ett samhälle där tjejer känner stor frihet och vågar följa sina drömmar, genom tillgång till egenförsörjning, yttrandefrihet och accepterad mångfald.

Conscience

Odd Molly vill påverka samarbetspartners, medarbetare och samhället i en positiv riktning genom att aktivt ta ansvar. Långsiktiga och förtroendefulla relationer med samarbetspartners och medarbetare som skapar ökat värde för vår omgivning.

Vår vision

Odd Molly gör positiv skillnad och bidrar till fler Mollys i världen.

Våra övergripande mål

Vi ska…

  • maximera vår påverkan på omvärlden i en positiv riktning och minimera vår negativa påverkan, genom hela vår värdekedja från inköp till försäljning.
  • fokusera på det som gör skillnad, som är viktigt för våra kunder och positivt för vår affär. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete är en förutsättning för nöjda kunder och bidrar till långsiktig lönsamhet.
  • vara aktiva i övergången till ett hållbart samhälle, det är en självklarhet och något som vi, våra kunder och andra intressenter förknippar med Molly, vår ledstjärna.