Sustainability-Header

Vårt ansvar

Odd Mollys ansvar innefattar god etik, socialt ansvarstagande och miljötänkande. De etiska och miljömässiga riktlinjerna gäller alla som arbetar med Odd Molly – de egna medarbetarna, leverantörer, underleverantörer och andra samarbetspartner.

Miljöpåverkan ska minimeras i största möjliga mån i alla led av bolagets värdekedja. Odd Molly ska vara ett sunt företag och en god förebild där ansvarstagande är en del av företagskulturen.

Odd Mollys kläder är av hög kvalitet som tål att användas år efter år, och efterfrågas även i stor utsträckning på andrahandsmarknaden.