Sustainability-Header

Vårt ansvar

Odd Mollys hela idé bygger på att verka hållbart – gärna i samverkan med andra i branschen och med externa parter. Ambitionen är att fortlöpande ta steg för att förbättra ansvarsarbetet ytterligare.

Odd Molly vill bidra positivt i ännu större utsträckning och få ut mer av hållbarhetsarbetet genom att arbeta systematiskt, med en tydlig ambition, mot tydliga mål.

Det långsiktigt hållbara är, och har alltid varit, en självklar del av Odd Molly. Arbetet med att forma Odd Mollys nya hållbarhetsstrategi utvecklades under 2016 och har fortsatt under 2018. Bolaget inledde en dialog med sina viktigaste intressentgrupper för att bättre förstå vilka frågor de upplever som viktigast. Alla i bolaget engagerades på olika sätt för att få fram vad som är väsentligast för Odd Molly att fokusera på. Tillsammans formulerades tydliga mål inom vilka områden och på vilket sätt Odd Molly ska mäta utvecklingen. De viktigaste frågorna är arbetsmiljöförhållanden, jämställdhet/ kvinnors rättigheter och miljöansvar. Arbetet är i ständig utveckling och visionen är att göra positiv skillnad och bidra till fler Mollys i världen.

ODD MOLLY IS A BRAND WITH A HEART, A MIND AND A CONSCIENCE

Vår vision

Odd Molly gör positiv skillnad och bidrar till fler Mollys i världen.

Våra övergripande mål

Vi ska…

  • maximera vår påverkan på omvärlden i en positiv riktning och minimera vår negativa påverkan, genom hela vår värdekedja från inköp till försäljning.
  • fokusera på det som gör skillnad, som är viktigt för våra kunder och positivt för vår affär. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete är en förutsättning för nöjda kunder och bidrar till långsiktig lönsamhet.
  • vara aktiva i övergången till ett hållbart samhälle. Det är en självklarhet och något som vi, våra kunder och andra intressenter förknippar med Molly, vår ledstjärna.

Våra fokusområden

Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden som ska integreras i vår affär och vårt sätt att arbeta.

  • MIND – Odd Molly har en hållbar idé och design.
  • HEART – Odd Molly inspirerar tjejer att gå sin egen väg.
  • CONSCIENCE – Odd Molly påverkar sin omvärld i en positiv riktning. Alla som arbetar med och för Odd Molly ska må bra!

Våra övergripande mål

  • Vårt ansvar är att varje dag, i varje beslut och vid varje vägskäl, tänka till kring innebörden av hållbarhet enligt våra värderingar; mind, heart and conscience.
  • Våra medarbetare ska ges utrymme att tänka och ta beslut som leder till ett mer hållbart samhälle, utrymme att gå sin egen väg och utveckla sin fulla potential – precis som Molly.
  • Vår framgång är beroende av ett målinriktat arbete i samverkan med våra partners.