About-Odd-Molly

Verksamheten

Odd Molly har utvecklats från ett litet bolag med en unik designidé till ett väletablerat, kundfokuserat varumärkesföretag med kläder för tjejer på många marknader. På huvudkontoret i Stockholm finns kompetenser från design och inköp till logistik och kundservice. Det finns en hållbarhetstanke i alla delar från grundmaterial till produktion och Odd Molly arbetar ständigt med att upptäcka nya miljövänliga material.

DESIGN OCH SORTIMENTSPLANERING

Odd Molly designar kläder som är feminina, smickrande och lätta att bära med ett tydligt formspråk. Viktiga designkomponenter är färg, mönster och handgjorda detaljer. Målet är att utveckla nyskapande kollektioner som andas varumärkets själ och är kommersiellt intressanta. Målgruppen är tjejer i alla åldrar och från olika kulturer – tjejer som vill må och se bra ut. Sortimentet har en balans mellan enklare produkter och mer dekorerade plagg samt mellan välkända produkter och nyheter. Fler varuslag i lägre prisgrupper bidrar till att driva försäljning, medan mer arbetade plagg bidrar till att stärka varumärket. Allt ska andas kvalitet och ge en naturlig känsla.

PRODUKTION

Odd Molly har ingen egen tillverkning utan låter producera sina kollektioner hos utvalda leverantörer i Asien, Afrika och Europa. Med många handgjorda och komplicerade detaljer i plaggen ställer Odd Molly särskilt höga krav på sina leverantörer. Valet av tillverkare är främst baserat på produktkvalitet och leveranssäkerhet, men även etik- och miljöarbete väger tungt liksom att produktionen är ekonomiskt försvarbar.

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Odd Molly arbetar med en tredjepartslogistiker som hanterar bolagets distribution. Teamet i Stockholm ansvarar för att varuflödet från leverantörer till lagret och därifrån till både egen detaljhandelsverksamhet, inklusive oddmolly.com, och externa återförsäljare sker smidigt. För att i största möjliga mån bidra till att minska utsläppen av koldioxid är Odd Mollys förstahandsval av transportsätt alltid båtfrakt alternativt bilfrakt från leverantörer i Europa. Odd Molly utvärderar löpande sina transporter för att hitta optimala lösningar.

MARKNADSFÖRING

Odd Molly samordnar sina kampanjer och erbjudanden i alla kanaler, där satsningen på digital närvaro är störst. Kundklubben ger medlemmarna mervärde och är samtidigt ett mycket bra verktyg för Odd Molly att kunna analysera målgrupp, beteenden och preferenser. Allt marknadsföringsmaterial tas fram internt, men anpassas till varje lokal marknad, där bolagets valda samarbetspartner ansvarar för den dagliga varumärkeshanteringen på sin marknad. Kopplingen mellan fysiska butiker, webben och sociala medier blir allt viktigare, men även internationella mässor är viktiga.

Odd Molly har nått en stark kännedom, framförallt i Skandinavien, och för att nå en bättre utveckling här och internationellt behöver varumärket stärkas. Arbetet med att revitalisera Odd Molly som varumärke har inletts, med ett nytt uttryck, representerat av starka ambassadörer.

FÖRSÄLJNING

Merparten av Odd Mollys försäljning sker idag i Västeuropa, framförallt i Sverige, med ett ökande intresse för varumärket i bland annat USA, där Odd Molly finns sedan flera år tillbaka. Odd Molly återfinns i egna butiker, samt i allt från personliga modebutiker till trendiga designerbutiker och välkända varuhus. Sverige är Odd Mollys första och största marknad. Tillsammans med Tyskland, Schweiz, Finland och USA svarade de fem största marknaderna för 86 procent (88) av den totala försäljningen år 2018.

Oddmolly.com är öppen för handel inom samtliga EU-länder, Schweiz och Norge samt Australien och USA. Sverige är den stora motorn i webbshopens starka utveckling och fokus är att utveckla marknaderna utanför hemmamarknaden. Den digitala plattformen är också en mycket bra källa till analys, statistik och information om kundbeteende och köpmönster. Kombinationen webb, fysisk butik och showroom driver försäljning och bedöms vara en fortsatt viktig kombination för att nå kunden i alla kanaler.

ÅTERBRUK OCH ÅTERVINNING

Att Odd Mollys produkter håller hög kvalitet och kan användas länge är centralt i kunderbjudandet. Den höga kvaliteten är en starkt bidragande faktor till Odd Mollys lojala kundbas.