Verksamheten

Odd Molly har utvecklats från ett mindre modebolag med en unik designidé till ett väletablerat varumärkesföretag. I och med licensieringen och relanseringen av varumärket Hunkydory 2020 breddades utbudet och sortimentet för att passa fler kvinnor på många marknader. På huvudkontoret i Stockholm finns kompetenser från design och inköp till logistik och kundservice. Bolaget har även påbörjat en strategisk breddning mot förvärv och förvaltning av fastigheter med inriktning på logistik och lager. Kundfokus och hållbarhet genomsyrar alla beslut i bolagets samtliga verksamheter.

DESIGN OCH SORTIMENTSPLANERING

Odd Molly designar kläder som är feminina, smickrande och lätta att bära med ett tydligt formspråk. Viktiga designkomponenter är färg, mönster och handgjorda detaljer. Målet är att utveckla nyskapande kollektioner som andas varumärkets själ och är kommersiellt intressanta. Sortimentet har en balans mellan enklare produkter och mer dekorerade plagg samt mellan välkända produkter och nyheter. Allt ska andas kvalitet och ge en naturlig känsla. Hunkydory står för en mer renodlad, rock- och bohemian-chic stil. Båda varumärkena genomsyras av hållbarhetsfokus, i allt från planering, materialval till tillverkning.

PRODUKTION

Odd Molly har ingen egen tillverkning utan låter producera sina kollektioner hos utvalda leverantörer i Asien, Afrika och Europa. Med många handgjorda och komplicerade detaljer i plaggen ställer Odd Molly särskilt höga krav på sina leverantörer. Valet av tillverkare är främst baserat på produktkvalitet och leveranssäkerhet, men även etik- och miljöarbete väger tungt liksom att produktionen är ekonomiskt försvarbar.

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Odd Molly arbetar med en tredjepartslogistiker som hanterar bolagets distribution. Teamet i Stockholm ansvarar för att varuflödet från leverantörer till lagret och därifrån till både egen detaljhandelsverksamhet, inklusive oddmolly.com, och externa återförsäljare sker smidigt. För att i största möjliga mån bidra till att minska utsläppen av koldioxid är Odd Mollys förstahandsval av transportsätt alltid båtfrakt alternativt bilfrakt från leverantörer i Europa. Odd Molly utvärderar löpande sina transporter för att hitta optimala lösningar.

MARKNADSFÖRING

Bolaget samordnar sina kampanjer och erbjudanden i alla kanaler, där satsningen på digital närvaro är störst. Kundklubben ger medlemmarna mervärde och är samtidigt ett mycket bra verktyg för Odd Molly att kunna analysera målgrupp, beteenden och preferenser. Allt marknadsföringsmaterial tas fram internt, men anpassas till varje lokal marknad, där bolagets valda samarbetspartner ansvarar för den dagliga varumärkeshanteringen på sin marknad. Kopplingen mellan fysiska butiker, webben och sociala medier blir allt viktigare, men även internationella mässor är viktiga.

Odd Molly har nått en stark kännedom, framförallt i Skandinavien, och för att nå en bättre utveckling här och internationellt behöver varumärket stärkas. Arbetet med att revitalisera Odd Molly som varumärke har inletts, med ett nytt uttryck, representerat av starka ambassadörer.

FÖRSÄLJNING

Merparten av Odd Mollys försäljning sker idag i Västeuropa, framförallt i Sverige, men varumärket finns även representerat på andra kontinenter. Odd Molly återfinns också i fysiska och digitala egna butiker, samt i allt från personliga modebutiker till trendiga designerbutiker, välkända varuhus och digitala återförsäljare och marknadsplatser. Sverige är Odd Mollys första och största marknad. Tillsammans med Tyskland, Schweiz, USA och Norge svarade de fem största marknaderna för 83 procent (86) av den totala försäljningen 2019.

Oddmolly.com är öppen för handel inom samtliga EU-länder, Schweiz och Norge samt Australien och USA. Sverige är den stora motorn i webbshopens starka utveckling och fokus är att utveckla marknaderna utanför hemmamarknaden. Den digitala plattformen är också en mycket bra källa till analys, statistik och information om kundbeteende och köpmönster. Som ett komplement till webbshopen driver Odd Molly även ett fåtal fysiska butiker och outlets.

ÅTERBRUK OCH ÅTERVINNING

Att Odd Mollys produkter håller hög kvalitet och kan användas länge är centralt i kunderbjudandet. Den höga kvaliteten är en starkt bidragande faktor till Odd Mollys lojala kundbas. Förvärvet 2019 av den digitala seconhand-plattformen Used By ger Odd Molly ytterligare möjligheter till återbruk.